Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX

Đăng ngày: 11/12/2017
​Sau 03 ngày làm việc, với tinh thần tích cực, trách nhiệm và nghiêm túckỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX đã thành công tốt đẹp.

​       Kỳ họp được tiến hành từ ngày 06 tháng 12 đến ngày 08 tháng 12 năm 2017, với sự ​tham dự của 85/86 đại biểu cùng đại diện các vị khách mời Trung ương và địa phương.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018, các báo cáo chuyên đề; báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của Thường trực HĐND tỉnh; thông báo của UBMTTQVN tỉnh về kết quả tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo công tác năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2018.

Trong ngày làm việc thứ 2, tại phiên thảo luận cụm tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động dành thời gian nghiên cứu, xem xét để thảo luận về các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp nhằm xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và việc thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018. Sau thảo luận tại các cụm tổ, đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường về 06 nội dung còn nhiều ý kiến khác được nhiều đại biểu quan tâm. Qua 02 phiên thảo luận, đã có 130 lượt ý kiến đóng góp về các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương và các góp ý đối với hoạt động HĐND.

Tại phiên chất vấn, HĐND tỉnh thống nhất và đánh giá cao kết quả của UBND tỉnh trong việctổ chức thực hiện Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những quả đạt được cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế, UBND tỉnh cần có giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các nội dung trả lời chất vấn một cách có hiệu quả, đáp ứng mong nuốn, nguyện vọng của cử tri. HĐND đã tiến hành chất vấn 05 nội dung tại hội trường và 02 nội dung trả lời bằng văn bản về: Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo; về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề; tình hình triển khai và kết quả thực hiện dự án cánh đồng lớn;về dự án điểm thông tin khoa học và công nghệ; công tác thi hành án dân sự; vấn đề nợ bảo hiểm xã hội và việc giải quyết các vụ việc dân sự còn tồn đọng kéo dài của Tòa án nhân dân tỉnh.

Kết quả kỳ họp, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua 24 Nghị quyết trong đó có 05 Nghị quyết thường kỳ, 16 nghị quyết chuyên đề và 03 Nghị quyết về hoạt động của HĐND tỉnh.

Các nghị quyết được thông qua có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018, trong đó nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh và bảo đảm các vấn đề về xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội... Đồng thời, đề ra 29 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội và môi trường. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vướt mức các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh của tỉnh theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Xuân Huyên