Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Kết quả kỳ họp thứ 9 - kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX

Đăng ngày: 30/05/2019
​Kết quả kỳ họp, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua 04 Nghị quyết

​     Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, giải thể, thành lập ấp thuộc các xã Bình Sơn, Long An, Cẩm Đường, Bàu Cạn, Long Phước, Suối Trầu thuộc huyện Long Thành và thành lập ấp 7 thuộc xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; báo cáo kết quả thực hiện các vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh đến ngày 15/3/2019; việc phân bổ từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019; sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 2, Điều 5 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và khoản 4, Mục II phụ lục kèm theo Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020.

IMG_0041.JPG
Ông Nguyễn Phú Cưởng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp

Qua thảo luận, đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, xem xét các báo cáo, tờ trình, đề án UBND tỉnh trình tại kỳ họp nhằm xem xét, đánh giá, căn cứ pháp lý, yêu cầu thực tế của việc điều chỉnh địa giới hành chính ấp của một số xã thuộc huyện Long Thành, thành lập ấp mới  thuộc xã Đắc Lua, huyện Tân Phú và một số nghị quyết chuyên đề khác làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành nhà nước tại địa phương.

IMG_0057.JPG
Ông Cao Tiến Dũng - Bí thư huyện ủy huyện Long Thành phát biểu một số
nội dung liên quan đến việc điều chỉnh, giải thể ấp thuộc 06 xã
trên địa bàn huyện Long Thành


Kết quả kỳ họp, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua 04 Nghị quyết, cụ thể: (1) Nghị quyết điều chỉnh, giải thể, thành lập ấp thuộc các xã Bình Sơn, Long An, Cẩm Đường, Bàu Cạn, Long Phước, Suối Trầu thuộc huyện Long Thành và thành lập ấp 7 thuộc xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; (2) Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh đến ngày 15/3/2019; (3) Nghị quyết về việc phân bổ từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019; (4) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 2, Điều 5 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và khoản 4, Mục II phụ lục kèm theo Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đại biểu trong việc phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, xem xét, thảo luận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; ghi nhận những cố gắng và trách nhiệm của UBND, các cấp, các ngành; đồng thời đề nghị:

- Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành, UBND tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Đối với Nghị quyết về việc điều chỉnh, giải thể, thành lập ấp thuộc các xã Bình Sơn, Long An, Cẩm Đường, Bàu Cạn, Long Phước, Suối Trầu thuộc huyện Long Thành, tùy theo tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, sau khi địa phương hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, giao UBND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định việc thành lập ấp mới theo quy định.

- UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ sớm ban hành quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời xử lý tình trạng dịch bệnh và kiểm soát dịch bệnh đang phát sinh trên địa bàn tỉnh.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục quan tâm và tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với việc triển khai nghị quyết HĐND; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

- Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện tổ chức tốt kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các ngành khẩn trương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, nhằm đảm bảo cho việc tổ chức kỳ họp thứ 10 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2019.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát kịp thời phát hiện và góp, phần xử lý những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền đến cử tri kết quả kỳ họp và vận động Nhân dân cùng thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

Lê Lài