Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả phối hợp giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện 6 tháng đầu năm 2018

Đăng ngày: 10/08/2018
​Công tác phối hợp giữa HĐND hai cấp và giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND, UBMTTQVN tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và quy chế đề ra, qua đó, góp phần quan trọng vào phát triến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
​Công tác tổ chức kỳ họp thứ 6 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 được Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện theo nội dung đã được phân công, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra. Hoạt động giám sát có sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND hai cấp, Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh trong việc xem xét, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, qua đó đưa ra các kiến nghị giám sát có tính khả thi; các kết luận giám sát đã cụ thể hóa trách nhiệm của các cấp, các ngành và được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác tiếp xúc cử tri được Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tổ chức chu đáo, tạo thuận lợi cho đại biểu tiếp xúc cử tri nơi ứng cử và nơi cư trú; các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo xử lý và trả lời theo quy định. Hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được HĐND hai cấp, Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh chú trọng phối hợp thực hiện. Việc xử lý những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh được Thường trực HĐND và UBND tỉnh phối hợp giải quyết kịp thời, đảm bảo quy trình quy định, phù hợp với tình hình thực tế, tác động tích cực đến công tác quản lý, điều hành nhà nước tại địa phương. Tại các cuộc họp giao ban kinh tế - xã hội, Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời trao đổi các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc ghi nhận trong quá trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh để kiến nghị UBND tỉnh khắc phục, tháo gỡ.
20180726_093401.jpg
Ông Dương Thúc Minh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Long Thành phát biểu tại Hội nghị 
giao ban giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh với UBND, UBMTTQVN tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: 

Các nội dung UBND tỉnh đăng ký trình kỳ họp còn thay đổi nhiều lần; tiến độ gửi một số báo cáo, hồ sơ kỳ họp còn chậm, ảnh hưởng đến việc dự kiến chương trình kỳ họp, hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu gửi đại biểu HĐND tỉnh. Việc phối hợp giữa các Ban HĐND tỉnh với UBND tỉnh và các sở, ngành chủ trì soạn thảo nghị quyết trong công tác xây dựng dự thảo nghị quyết và thẩm tra còn chưa chặt chẽ, một số tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp còn thay đổi nội dung nhiều lần.

20180726_091409.jpgÔng Trần Bá Đạt - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tân Phú phát biểu tại Hội nghị giao ban giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện
 

Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Tổ đại biểu HĐND với UBND tỉnh trong phân loại, xác định thẩm quyền giải quyết, trả lời ý kiến cử tri chưa chặt chẽ dẫn đến một số ý kiến, kiến nghị cử tri UBND tỉnh chuyển trả Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh chuyển trả Tổ đại biểu HĐND tỉnh xem xét, xử lý lại.

Một số nội đung phát sinh UBND tỉnh trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp hồ sơ chưa đầy đủ, nội dung chưa rõ, do đó Thường trực HĐND tỉnh chưa đủ thông tin để nghiên cứu, xử lý, ảnh hưởng đến tiến độ cho ý kiến.

Một số kết luận giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh chưa được UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện (còn 48% số kiến nghị giám sát chưa có báo cáo việc triển khai và kết quả thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh).

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, tại Hội nghị giao ban giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện, các đại biểu tham dự đã thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ chủ yếu trong công tác phối hợp 6 tháng cuối năm 2018.

Tuyết Anh