Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả phòng chống chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Nhơn Trạch giai đoạn 2013-2018

Đăng ngày: 10/07/2019
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Nhơn Trạch vừa qua đã có buổi giám sát đối với UBND huyện Nhơn Trạch về công tác quản lý nhà nước về phòng chống chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Nhơn Trạch giai đoạn 2013-2018 ​

Theo kết quả giám sát cho thấy, từ năm 2013 đến 2018 UBND huyện Nhơn Trạch đã ban hành nhiều văn bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo các kế hoạch, phương án thống nhất chung cho cả hai cấp huyện, xã nhằm chủ động trong công tác phòng, tránh thiên tai và tìm kiếm cựu nạn trên địa bàn huyện. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời thực hiện duy tu, nâng cấp chất lượng các công trình phục vụ phòng chống lụt bão, hạn hán, nhất là đối với công trình tiêu thoát nước dọc các trục đường chính, xử lý các điểm ngập úng cục bộ thường xảy ra trong mùa mưa, các công trình tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, ...Thực hiện công tác tuyến truyền, nâng cao nhận thức của các lực lượng tham gia và người dân trong việc phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Kết quả cho thấy, từ năm 2013 đến 2018 công tác phòng tránh thiến tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện đã thực hiện khá tốt; các vụ việc thiệt hại do thiên tai gây ra không có thiệt hại về người; các điểm ngập úng cục bộ giảm đáng kể, nhất là trên trục đường chính của huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng chống chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện cũng còn một số hạn chế cần được quan tâm. Nhân sự chuyên trách theo dõi, thực hiện tham mưu cho Ban Chỉ huy ở hai cấp huyện và xã không ổn định, thường xuyên thay đổi. Các phương tiện, trang thiết bị, vật dụng phục vụ công tác của Ban chỉ huy cấp xã có nơi chưa phù hợp với yêu cầu thực tế như: máy cưa ở một số xã không sử dụng được khi có cây ngã đổ, một vài phương tiện đường sông được trang bị nhưng máy móc đi kèm chưa đồng bộ, công suất nhỏ hơn tải trọng, ...Đối với các phương tiện đường thủy vừa thiếu về số lượng, vừa thiếu về con người sử dụng và các điều kiện có liên quan như: bến bãi, trách nhiệm bảo quản tài sản, trình độ chuyên môn (giấy phép điều khiển các phương tiện đường thủy),...;

Tình hình thiên tai trên địa bàn huyện thi gian qua không chỉ dừng lại ở các cơn bão, lốc xoáy trong mùa mưa mà còn phát sinh tình trạng xâm nhập mặn diễn biến ngày càng phức tạp gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp, nhất là trong mùa khô 2015-2016 đã làm thiệt hại hàng trăm ha lúa, giảm năng suất trên 25%. Các điểm ngập úng cục bộ tuy có giảm nhưng vẫn còn một số nơi chưa thể khắc phục triệt để, nhất là khu vực ngã ba Bến Cam, xã Phước Thiền và khu vực ấp 1 xã Hiệp Phước, đoạn từ Chùa Ông đến Trung tâm Vãn hóa thể thao- Học tập cộng đồng xã Hiệp Phước.

Nhằm thực hiện tốt công tac phòng chống chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện, đoàn giám sát đã kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã tiếp tục kiện toàn lại Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) ở hai cấp huyện, xã và các ngành liên quan để thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo kịp thi giữa Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành trên địa bàn huyện. Quá trình thực hiện cần quan tâm đến sự ổn định đối với đội ngũ làm công tác chuyên trách trên lĩnh vực này. Kịp thời tiếp nhận thông tin, dự báo, cảnh báo thời tiết và thiên tai; đồng thời nâng cao năng lực ứng phó của các lực lượng tại chỗ, sẵn sàng xử lý tình huống khi xảy ra thiên tai theo sự chỉ huy thống nhất từ tỉnh đến huyện, đến xã để chủ động phòng tránh có hiệu quả và có thông tin, báo cáo kịp thời giữa Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp.

Đức Thể