Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả phòng chống tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Đăng ngày: 27/06/2019
​Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Các ngành, các cấp và các tổ chức đoàn thể trên toàn tỉnh đã thường xuyên chủ động công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy, mại dâm trên địa bàn khu dân cư, các cơ quan, xí nghiệp, trường học…tạo được chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với cuộc đấu tranh phòng, chống và bài trừ ma túy, mại dâm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân và các tầng lớp nhân dân. 

Công tác tuyên truyền đã được các sở, ban ngành, các tổ chức đoàn thể chỉ đạo phối hợp thực hiện trên diện rộng đến tận khu phố, tổ dân cư, lồng ghép nhiều nội dung, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, các hoạt động văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt đoàn, hội, sinh hoạt tổ dân cư, tuyên truyền trên báo, đài phát thanh và truyền hình, hệ thống truyền thanh ở cơ sở.

Các địa phương, các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Mít tinh, tổ chức tuyên truyền lưu động, chiếu phim, tổ chức treo băng rôn,biểu ngữ panô, ápphích có nội dung phòng, chống ma túy ở các ngõ phố, khu dân cư tập trung, tạo được dư luận có nội dung phòng, chống ma túy và được sự đồng tình ủng hộ, tham gia đấu tranh bài trừ ma túy của đông đảo quần chúng nhân dân. Toàn tỉnh đã tổ chức được hơn 3.046 cuộc tuyên truyền với 300 ngàn người tham dự.

Công an tỉnh chủ trì tổ chức 108 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ lồng ghép tuyên truyền về phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội với 4.900 lượt người tham dự.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai nội dung phòng, chống ma túy, mại dâm vào việc diễn ra chương trình tuyên truyền, chiếu phim lưu động tại địa bàn cơ sở vớ 959 buổi, hơn 260.000 lượt người tham gia.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai đến tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong toàn tỉnh, đổi mới hình thức, phương pháp, nội dung tuyên truyền về lĩnh vực phòng, chống ma túy, trong đó đề cao trách nhiệm của gia đình trong giáo dục con, cháu tham gia phòng, chống ma túy và tập trung vào đối tượng có nghiện, nhóm đối tượng có nguy cơ cao, những đối tượng hoàn thành cai nghiện bắt buộc về địa phương. Các cơ quan thông tin đại chúng đã cập nhật và đăng hơn 100 tin, bài viết chuyên mục, phóng sự về phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội.

Công tác tuyên truyền tập trung hướng về cơ sở, các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, mại dâm, chú trọng tuyên truyền trên các đối tượng có nguy cơ cao và thành lập các đội thanh niên xung kích tuyên truyền ở địa bàn dân cư, trong các trường học, đem lại tác dụng thiết thực trong công tác phòng, chống ma túy, mại dâm thu được kết quả đáng khích lệ, qua đó ngày càng nhiều quần chúng nhân dân tích cực tham gia.

Kim Chung​