Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả thực hiện các dự án đầu tư công 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện Long Thành

Đăng ngày: 14/06/2017
​Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn NSTT tính đến ngày 31/5/2017 đạt 76% so với kế hoạch, dự kiến cuối năm 2017 giải ngân đạt 100% kế hoạch đề ra.

​     Qua báo cáo của UBND huyện các dự án trên địa bàn huyện để đầu tư năm 2017, ưu tiên trả nợ vay ngân hàng sau đó bố trí cho 10 công​ trình chuyển tiếp, 25 công trình khời công mới và 122 công trình chuẩn bị đầu tư. Trong đó:

Nguồn vốn NSTT với 105.600 triệu đồng, ưu tiên bố trí trả nợ vay NHPT và NH công thương là 74.648 triệu đồng, còn lại bố trí cho các công trình chuyển tiếp do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư với số tiền 7.662 triệu đồng, bố trí cho các xã thực hiện các dự án XHHGTNT là 12.730 triệu đồng, còn lại 10% dự phòng cho nguồn NSTT. Đến nay, các dự án đảm bảo theo tiến độ đề ra.


     Nguồn khai thác quỹ đất, đầu năm huyện được giao kế hoạch là 60.000 triệu đồng nhưng khả năng về khai thác quỹ đất tại địa phương chưa đảm bảo nên UBND huyện bố trí 04 dự án với tổng số vốn là 21.600 triệu đồng, trong đó có 2 công trình chuyển tiếp đã hoàn thành đưa vào sử dụng là 17.646 triệu đồng, 2 công trình khởi công mới với tổng vốn bố trí là 3.954 triệu đồng.


Kết quả giải ngân đến ngày 31/5/2017: nguồn vốn NSTT đạt 76% so với kế hoạch, NV XSKT đạt 11% kế hoạch, nguồn thu tiền sử dụng đất đạt 43% kế hoạch. Tổng các nguồn vốn đã giải ngân đạt 62% so với kế hoạch


Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện đầu tư công trên địa bàn huyện cũng còn những khó khăn như việc ưu tiến bố trí vốn để trả nợ ngân hàng chiếm khoảng 70% kế hoạch được giao nên việc cân đối vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong quý II/2017 còn gặp khó khăn; các dự án chuẩn bị đầu tư cho chương trình nông thôn mới nâng cao để thực hiện trong năm 2018 là rất nhiều, tuy nhiên lộ trình trả nợ vay ngân hàng trong năm 2018 phải trả là trên 70 tỷ đồng nên một số dự án chưa thực hiện được do còn thiếu vốn...


Lê Lài