Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khuyến công hàng năm còn thấp so với chương trình đã đề ra

Đăng ngày: 29/09/2018
Tại kỳ họp thứ 6, Đại biểu Phạm Thị Mỹ Phương, đơn vị Biên Hòa 2 đặt vấn đề thảo luận: Việc triển khai thực hiện chương trình khuyến công giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh còn chậm, nhiều mục tiêu và nhiệm vụ chưa đạt kế hoạch đề ra. ​

     Cụ thể, tăng trưởng công nghiệp nông thôn bình quân 02 năm 2016 và 2017 chỉ mới đạt 5,53% (mục tiêu 11-12%/năm), tỷ trọng sản xuất công nghiệp nông thôn mới chỉ đạt 8,9% (mục tiêu 10,7%/năm); kim ngạch xuất khẩu công nghiệp nông thôn, tăng trưởng bình quân trong năm 2016 và 2017 chỉ đạt 6,55% - mục tiêu 9,7%/năm), chưa đáp ứng được mục tiêu và định hướng phát triển của Chương trình khuyến công. Từ đó đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Công thương trao đổi làm rõ nguyên nhân và những giải pháp thực hiện, góp phần hỗ trợ công nghiệp nông thôn chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
   
Trao đổi về vấn đề đại biểu đặt ra, ông Dương Minh Dũng, Giám đốc Sở Công thương thẳng thắn nhìn nhận, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khuyến công hàng năm còn thấp so với chương trình đã đề ra, cụ thể: Tăng trưởng công nghiệp nông thôn bình quân 02 năm 2016 - 2017 chỉ đạt 5,53%/năm (mục tiêu tăng trưởng bình quân là 11-12%/năm). Tỷ trọng sản xuất công nghiệp nông thôn mới đạt 8,9% (mục tiêu đạt 10,7%). Kim ngạch xuất khẩu công nghiệp nông thôn, tăng trưởng bình quân 02 năm 2016 - 2017 chỉ đạt 6,55%/năm (mục tiêu tăng trưởng bình quân đạt 9,7%/năm). Công tác đào tạo nghề cho 675 lao động nông thôn chỉ đạt 29,5% (mục tiêu đào tạo nghề cho 2.284 lao động).
    
Nguyên nhân là do năm 2016 và năm 2017 tình hình kinh tế khó khăn, giá dầu thô giảm mạnh, tình hình biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, hạn hán, xâm ngập mặn ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân; xuất khẩu khó khăn - đơn giá giảm, đơn hàng và thị trường biến động nhất là ngành dệt may. Giá cả một số mặt hàng trên địa bàn tỉnh giảm mạnh ở một số mặt hàng nông sản như chuối, xoài, thịt heo gây thiệt hại cho bà con nông dân.
    
Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng nông thôn còn yếu, chưa tạo điều kiện ứng dụng  máy móc trong sản xuất; lao động nông nghiệp có trình độ thấp, thiếu kiến thức khoa học áp dụng trong sản xuất, quản lý kinh tế. Quy  mô vốn của các cơ sở công nghiệp nông thôn ở mức nhỏ và vừa; hộ kinh doanh cá thể chiếm 90% tổng số cơ sở công nghiệp nông thôn (toàn tỉnh có 9.306 cơ sở). Các cơ sở này rất khó tiếp cận với nguồn vốn của Quỹ tín dụng. Năng lực cạnh tranh của các cơ sở công nghiệp nông thôn chưa ngang tầm so với bình quân chung của toàn ngành nông nghiệp.
   
Về giải pháp: Có 5 giải pháp chính để thực hiện để thúc đẩy tăng trưởng
   
Một, căn cứ chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để rà soát thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về khuyến công; Sở Công thương sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực khuyến công; hỗ trợ ngành nghề, các cơ sở công nghiệp nông thôn; xây dựng nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm tiêu biểu, chủ lực phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương.
   
Hai, cũng cố bộ máy từ tỉnh, huyện, xã để nâng cao hiệu quả trong công tác  quản lý các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công; nâng cao năng lực của Trung tâm khuyến công; bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ làm công tác khuyến công.
   
Ba, tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng, các đoàn thể chính trị xã hội nhằm thúc đẩy hoạt động khuyến công: Sở Công thương ký kết với Tỉnh Đoàn, Liên minh Hợp tác xã, Hội nông dân, các hội nghề nghiệp để hỗ trợ các cụm làng nghề, hỗ trợ cho các doanh nghiệp và triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công.
    
Bốn, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
   
Năm, Sở Công thương tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường nguồn lực cho hoạt động khuyến công của tỉnh; vận dụng nguồn hỗ trợ của ngân sách Trung ương, nguồn hỗ trợ của ngân sách tỉnh và khuyến khích các đơn vị tham gia chương trình bằng nguồn vốn tự có.
   
Từ nội dung trao đổi của Giám đốc sở, Chủ tọa kỳ họp và các đại iểu tham dự phát biểu đề nghị làm rõ thêm một số nội dung về: Giải pháp về bổ sung cơ chế chính sách; giải pháp tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng, các đoàn thể chính trị xã hội nhằm thúc đẩy hoạt động khuyến công phải tránh hình thức; giải quyết tình trạng các huyện chưa nắm bắt và rà soát nhu cầu của doanh nghiệp để đăng ký kế hoạch thực hiện chương trình khuyến công.
    
Sở đã phối hợp với các cơ quan để thực hiện công tác tuyên truyền, tuy nhiên, kết quả chưa cao dẫn đến nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn chưa biết để tiếp cận chính sách hỗ trợ từ chương trình khuyến công. Sở Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh để điều chỉnh kế hoạch thực hiện chương trình khuyến công giai đoạn 2016 -2020 cho phù hợp tình hình thực tế.
    
Từ những vấn đề trên, Chủ tọa kết luận: Khuyến công là một cách thức để khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới. Chương trình khuyến công đã được tỉnh bố trí kinh phí thực hiện. Đề nghị Sở Công thương - đơn vị chủ trì chương trình xem xét việc sử dụng, giải ngân nguồn kinh phí cho hiệu quả; rà soát xem trong 9.306 cơ sở công nghiệp nông thôn có bao nhiêu cơ sở cần tham gia chương trình để xây dựng kế hoạch thực hiện khả thi theo lộ trình.Cần tuyên truyền, vận động cho tốt và sát thực tiễn bằng nhiều hình thức để các cơ sở công nghiệp nông thôn biết và tiếp cận chính sách hỗ trợ từ chương trình khuyến công. Đề nghị Sở Công Thương khắc phục những hạn chế đã nêu và từ đây đến cuối năm cập nhật, hoàn chỉnh kế hoạch khuyến công của tỉnh; phối hợp tốt với các địa phương để tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn và thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật về khuyến công; tích cực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của chương trình khuyến công giai đoạn 2016 - 2020.

Nguyễn Thị Oanh