Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 30/05/2019
 Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức đoàn giám sát UBND tỉnh, huyện Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa về việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến giáo dục mầm non gồm: Nghị quyết số 147/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 về Đề án “Sữa học đường” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020; ​Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy định việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.    
 

Qua giám sát cho thấy, UBND tỉnh, UBND huyện Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa đã kịp thời ban hành các quyết định, kế hoạch để triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; đồng thời, tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các đối tượng được thụ hưởng để biết, thực hiện. Qua đó, việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đến nay đã đạt được những kết quả nhất định.

IMG_2929.JPG
Đoàn đi khảo sát thực tế tại trường mầm non Ánh Dương - Biên Hòa

Đối với Nghị quyết số 147/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đến nay, đã có 8/14 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra vào năm 2020. Triển khai kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định chế độ hỗ trợ đối với giáo viên bán trú, nhân viên cấp dưỡng tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn 2015 - 2018 đã có 25.543 lượt giáo viên, nhân viên cấp dưỡng được hỗ trợ với tổng kinh phí là 122,7 tỷ đồng. Triển khai đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục.

Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 về đề án “sữa học đường” trên địa bàn tỉnh đồng nai giai đoạn 2014 - 2020: Đến thời điểm năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh có 1.598/1.706 cơ sở giáo dục (tỷ lệ 93,7%) với 340.626/361.082 trẻ (tỷ lệ 94,3%) tham gia Đề án “Sữa học đường”. Tổng kinh phí thực hiện đề án giai đoạn 2014-2018 là 666,08 đồng; trong đó, kinh phí điều hành là 1,24 tỷ đồng, kinh phí mua sắm, cung cấp sữa học đường là 664,8 tỷ đồng (ngân sách 322,38 tỷ đồng; phụ huynh đóng góp 232,73 tỷ đồng, công ty sữa hỗ trợ (giảm trực tiếp vào giá bán) 99,72 tỷ  đồng).
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về giáo dục mầm non cũng còn một số hạn chế, khó khăn:
Nghị quyết số 147/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: Công tác thẩm định cấp phép và xử lý vi phạm qua thanh tra, kiểm tra chưa nghiêm, chưa kịp thời chấn chỉnh các sai phạm của các cơ sở giáo dục. Các chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục chưa áp dụng được vào thực tiễn, chưa tạo được động lực để thúc đẩy xã hội hóa giáo dục phát triển; việc thành lập trường từ các nhà, nhóm trẻ còn gặp nhiều khó khăn do vướng về quy định đất thành lập trường phải phù hợp quy hoạch đất giáo dục.
Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 về đề án “sữa học đường” trên địa bàn tỉnh đồng nai giai đoạn 2014 - 2020: Theo thống kê, tính đến thời điểm năm học 2018 - 2019, trên địa bàn tỉnh còn 108 cơ sở giáo dục với 20.456 trẻ chưa tham gia Đề án “Sữa học đường”.
Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy định việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động trên địa bàn tỉnh đồng nai đến năm 2020: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết chưa kịp thời; các địa phương chưa nắm rõ các chính sách để triển khai rà soát, đề xuất các nhóm trẻ được hỗ trợ. Theo lộ trình, thời gian thực hiện Nghị quyết trong 3 năm (từ năm 2018 - 2020); trong đó, năm 2018 thực hiện hỗ trợ 50 nhà vệ sinh, 37 nhà bếp và trang bị đồ chơi, đồ dùng cho 71 nhóm trẻ. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có nhóm trẻ tư thục nào nhận được hỗ trợ.
IMG_3021.JPG
Đoàn giám sát làm việc với UBND thành phố Biên Hòa

 Nhằm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đánh giá thực trạng cơ sở trường, lớp, số lượng học sinh các cấp học và dự báo tình hình tăng, giảm học sinh các cấp trong thời gian tới. Trên cơ sở đó xây dựng, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giáo dục, quy hoạch xây dựng mạng lưới trường lớp (công lập và ngoài công lập), đáp ứng nhu cầu học tập trên địa bàn tỉnh; trong đó có lộ trình giảm dần số lượng nhà, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, tăng số lượng trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục bậc mầm non trên địa bàn tỉnh. Rà soát, đánh giá nguyên nhân các chỉ tiêu phát triển giáo dục mầm non thực hiện chưa đạt để có giải pháp hoàn thành vào năm 2020. Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời có giải pháp, lộ trình chấn chỉnh nhằm đảm bảo các cơ sở giáo dục đã được cấp phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Rà soát, phân loại trẻ chưa tham gia Đề án “Sữa học đường” để có giải pháp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đối với những trẻ có điều kiện khó khăn được tham gia uống sữa học đường. Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện tích cực triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND; xem xét phân cấp việc thẩm định, quyết định phê duyệt danh sách các nhóm trẻ tư thục được hỗ trợ cho UBND cấp huyện nhằm rút ngắn quy trình, thủ tục hỗ trợ.

      Đức Thể