Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả thực hiện chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng giáo dục ở vùng Dân tộc thiểu số, miền núi

Đăng ngày: 06/06/2018
​Theo báo cáo của Hội đồng dân tộc- Quốc hội khóa XIV, từ năm 2010 đến 2017 nhà nước đã có nhiều chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho giáo dục vùng dân dộc thiểu số (DTTS), miền núi (MN). Cụ thể: Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng DTTS; Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên và một số chương trình, đề án khác thuộc nguồn vốn vay ODA. Qua giám sát, Hội đồng dân tộc đánh giá, các chương trình, đề án trên đã đạt được kết quả sau:

DSC04570.JPG
Ảnh minh họa: Kênh N2  thuộc trạm bơm Ngọc Định huyện Định Quán


     Về chương trình Mục tiêu hỗ trợ  giáo dục miền núi, vùng DTTS và vùng khó khăn, bao gồm các nội dung: Hỗ trợ kinh phí cho Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường Phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Hỗ trợ kinh phí cho Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015; Hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục vùng khó khăn; Hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên và hỗ trợ cơ sở vật chất trường/khoa sư phạm.

Theo đó, tổng số vốn đã được huy động để thực hiện chương trình là 11.460,8 tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 6.916 tỷ đồng (đạt 94% kế hoạch). Nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động khác là 4.376,1 tỉ đồng. Với  nguồn ngân sách trên đã đầu tư được 38/48 trường PTDT Nội  trú được đầu tư xây dựng mới, đạt 79% kế hoạch Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú. Trong đó 20 rtường đã hoàn thiện cơ sở vật chất và 18 trường đã được đầu tư xây dựng nhưng chưa hoàn thiện các hạng mục. Ngoài các trường phổ thông dân tộc nội trú đã được đầu tư xây mới, đề án còn đầu tư kinh phí cho 223 trường phổ thông dân tộc nội trú để xây dựng bổ sung 2.952 các hạng mục công trình (phòng học thông thường, phòng học bộ môn, phòng phục vụ học tập, giáo dục; thư viện, phòng ở nội trú cho học sinh, công trình nước sạch, nhà vệ sinh). Bên cạnh đó, hỗ trợ 3.444 cơ sở giáo dục vùng khó khăn, vùng núi, vùng dân tộc thiểu số xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị, trong đó đã xây mới và sửa chữa, cải tạo 7.783 công trình, bao gồm phòng học, phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, phòng phục vụ học tập khác, mua sắm 719 bộ thiết bị dạy học.

Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015 với kinh phí 107 tỉ đồng đạt 100% kế hoạch; xây dựng được 96 phòng học,86 phòng công vụ giáo viên và đầu tư đồ dùng thiết bị dạy học cho các điểm trường tiểu học có học sinh dân tộc rất ít người.

Ngày 26/8/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP về chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 trong đó có chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 hỗ trợ xây dựng hoàn thành 22 trường phổ thông dân tộc nội trú đang dở dang trong số 48 trường thuộc danh mục đầu tư xây dựng mới và 04 trường mới được thành lập do chia tách địa giới hành chính tại các tỉnh Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Khánh Hòa; Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất cho các trường và điểm trưởng có học sinh phổ thông bán trú. Cụ thể: hỗ trợ mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu và bàn ghế học sinh cho 1.070 trường và điểm trường; 1.045 nhà ăn, nhà bếp, 1.045 khu nội trú học sinh ở các trường và điểm trường có học sinh phổ thông bán trú. Hỗ trợ sửa chữa, cải tạo theo hướng nâng cấp, mở rộng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật trường học theo quy định hiện hành cho 760 nhà ăn, nhà bếp, 760 khu ở nội trứ của các trường và điểm trường có học sinh phổ thông bán trú.

Kim Chung