Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trẻ mầm non, học sinh, sinh viên vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đăng ngày: 06/06/2018
​Từ năm 2010 đến 2017, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đối với trẻ em, học sinh, sinh viên ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn đạt một số kết quả đáng kể. Trong 7 năm thực hiện (2011-2016), các chính sách đã hỗ trợ cho trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số khoảng 45.676 tỷ đồng. Trong đó:

​    Chính sách học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên vùng dân tộc thiểu số, miền núi theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 86/2015/NĐ-CP , kinh phí trung ương hỗ trợ cho các địa phương thực hiện khoảng 19.996 tỉ đồng.

Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em, học sinh, sinh viên vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khóa khăn từ năm 2014 đếnnăm 2017, ngân sách trung ương đã hỗ trợ cho các địa phương để thực hiện chính sách khoảng 2.452 tỉ đồng, trong đó hỗ trợ tiền ăn cho khoảng 125.600 học sinh/năm và hỗ trợ tiền nhà cho khoảng 104.000 học sinh/năm. Trong 3 năm học 2013-2014;2014-2015;2015-2016 đã hỗ trợ trên 196.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho hơn 500.000 lượt học sinh/năm học của 49 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Về chính sách đối với học sinh, sinh viên trường chuyên biệt (nội trú, bán trú, dự bị đại học). Từ năm 2010 đến 2017 ngân sách trung ương cấp khoảng 15.488 tỉ đồng, trong đó hỗ trợ học bổng cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú khoảng 6.728 tỉ đồng; hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà cho học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú khoảng 8.760 tỉ đồng.

Chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi. Từ năm 2011 đếnnăm 2017 ngân sách trung ương cấp khoảng 6.652 tỉ đồng thực hiện chính sách.

Chính sách hỗ trợ trẻ em, học sinh sinh viên các dân tộc rất ít người theo quyết định số 2123/QĐ-TTg và Quyết định số 57/2017/QĐ-TTg, ngân sách thực hiện 88 tỉ đồng.

Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp: Từ năm 2010 đến 2017, ngân sách trung ương đã hỗ trợ các địa phương để thực hiện chinhs ách khoảng 306 tỉ đồng, trong đó hỗ trợ chi  phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học khoảng 202 tỉ đồng, hỗ trợ chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp khoảng 104 tỉ đồng.

Về chính sách tín dụng cho sinh viên, tính đến ngày 31/12/2017 tổng dư nợ vay của chương trình là 15.812 tỉ đồng với 658.048 hộ học sinh, sinh viên dư nợ trên cả nước. Trong đó, có 361.478 học sinh, sinh viên tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi chiếm 55% số học sinh, sinh viên dư nợ trên cả nước, với số dư nợ là 8.952 tỉ đồng, chiếm 57% tổng dư nợ trên cả nước.

Ngoài các chính sách hỗ trợ của trung ương, nhiều tỉnh đã ban hành một số chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh như: Chính sách hỗ trợ tiền thuê cấp dưỡng, nấu ăn, hỗ trợ giáo viên trực tiếp quản lý học sinh bán trú ở các trường có học sinh bán trú; hỗ trợ tiền ăn cho học sinh nghèo, bán trú không thuộc đối tượng quy định của nhàn ước, học sinh cấp trung học phổ thông học bán trú; hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, hỗ trợ giáo viên vùng đặc biệt khó khăn tiền thuê nhà; hỗ trợ giáo viên dạy tiếng dân tộc; hỗ trợ giáo viên, học sinh có thành tích cao trong học tập, giảng dạy; hỗ trợ trường chuyên.

Nhờ có nhiều chính sách hỗ trợ của trung ương, địa phương cho trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, nhất là chính sách cho học sinh nội trú, bán trú, cấp gạo, miễn học phí…nên các em học sinh dân tộc thiểu số, miền núi đã có điều kiện học tập tốt hơn; quy mô học sinh tăng, tỷ lệ huy động trẻ đến trường cao, đảm bảo duy trì sĩ số học sinh đến lớp, giảm tình trạng học sinh lưu ban, bỏ học giữa chừng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên đã mở ra cơ hội được tiếp tục học tập cho hàng triệu đối tượng là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn đối với học sinh, sinh viên ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Các chính sách hỗ trợ giáo dục giúp đồng bào các dân tộc thiểu số giảm bớt được khó khăn, gánh nặng, nỗi lo về kinh tế cho con, em đi học, có điều kiện tập trung lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới.

Kim Chung​