Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2013-2020

Đăng ngày: 12/12/2018
  ​Tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Nội dung này đã được UBND tỉnh trả lời qua văn bản và gửi đến đại biểu HĐND tỉnh.
 

Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh là một trong những nhiệm vụ dài hạn trọng tâm mà lãnh đạo tỉnh, các ngành, các cấp quan tâm tổ chức thực hiện. UBND tỉnh đã ban hành Kế họach hành động số 5047/KH-UBND, ngày 10/6/2014.

Quá trình tổ chức thực hiện đã mang lại kết quả quan trọng. Từ năm 2016 đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân mỗi năm tăng 8,03% đạt mục tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng GRDP ngành công nghiệp - xây dựng, ngành dịch vụ và giảm ngành nông lâm nghiệp, đến năm 2018 tỷ trọng GRDP ngành công nghiệp - xây dựng chiếm đến 60% ngành dịch vụ chiếm 32%; ngành nông lâm nghiệp chiếm 8%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2018 đạt trên 4.226 USD (mục tiêu kế hoạch đến năm 2020 đạt từ 5.300-5.800 USD).


Sản xuất công nghiệp luôn duy trì mức tăng trưởng ổn định trên 8%/năm và đang có sự chuyển dịch về cơ cấu theo hướng phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. Việc phát triển các khu, cụm công nghiệp đạt kết quả khả quan. Hầu hết các khu công nghiệp hiện nay cơ bản được đầu tư đồng bộ hạ tầng và công trình dịch vụ, lấp đầy trên 77% diện tích.

Trong lĩnh vực phát triển đô thị, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển thành phố Biên Hòa - đô thị loại I giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; triển khai thực hiện các bước cho việc phát triển các đô thị (thị trấn Trảng Bom, thị trấn Long Thành, thị xã Long Khánh). Tiến hành điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch và thực hiện quy hoạch vị trí, quy mô các khu chức năng trong khu vực xung quanh Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

IMG_8145.JPG

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

Việc thực hiện tái cơ cấu đầu tư công được chú trọng, tình trạng nợ đọng xây dựng và đầu tư dàn trải cơ bản được khắc phục. Tổng vốn đầu tư thực hiện trong 3 năm trên 248 ngàn tỷ đồng (đạt 60% mục tiêu kế hoạch).

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển, cung cầu hàng hóa trên thị trường luôn giữ mức ổn định, sức mua dân cư được cải thiện. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tăng bình quân mỗi năm trên 11%.

Hoạt động ngoại thương đạt được nhiều kết quả ở cả 2 lĩnh vực xuất khẩu và nhập khẩu. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh  đều tăng; các thị trường xuất khẩu lớn Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc ổn định. Bình quân mỗi năm kim ngạch xuất khẩu tăng 9,5% (đạt mục tiêu Kế hoạch); tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 7,5%. Mức xuất siêu hàng năm trên 2 tỷ USD.

Vấn đề tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp để hướng tới phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ứng phó biến đổi khí hậu được tập trung chỉ đạo. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn được các cấp, các ngành quan tâm và chỉ đạo khá quyết liệt. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 132/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm tỷ lệ 99,2%, 1 xã cuối cùng (xã Thanh Sơn huyện Định Quán) đã được Hội đồng thẩm định công nhận đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới; 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm tỷ lệ 11,2% 8/11 đơn vị cấp huyện được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 72,7%.

Công tác an sinh xã hội được tích cực thực hiện, nhất là ở các đối tượng người lao động, gia đình chính sách và hộ nghèo. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được đặc biệt quan tâm. Các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn.

Nhìn chung với kết quả đạt được trong 3 năm qua, dự kiến đến năm 2020 sẽ đạt các chỉ tiêu về kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh.

Trong 2 năm còn lại của giai đoạn 2016-2020 dự báo kinh tế thế giới và khu vực sẽ tiếp tục tăng trưởng; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến sự phát triển của các quốc gia; song tình hình thế giới vẫn có những tiềm ẩn khó lường bởi trật tự thương mại thế giới sẽ thay đổi với vai trò của WTO ngày càng mờ nhạt trong khi liên minh thương mại khu vực ngày càng đóng vai trò chính; cạnh tranh thương mại ngày càng quyết liệt; tình hình các điểm nóng, các vấn đề an ninh phi truyền thống. Kinh tế trong nước dự báo sẽ giữ nhịp độ tăng trưởng khá bởi những nỗ lực đạt được trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh; song Việt Nam cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi chính sách bảo hộ thương mại của các quốc gia ngày càng tăng và sự tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (như CPTPP, FTA với EU, Nhật bản, Hàn Quốc…) đòi hỏi phải thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế, cả về thuế quan, mở cửa thị trường, sở hữu trí tuệ… trong khi không còn được hưởng các ưu đãi đặc thù cho giai đoạn chuyển đổi như trước.

Đức Thể