Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả thực hiện định mức chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 05/04/2019
​Thực hiện chương trình giám sát năm 2019, Đoàn giám sát của Ban KTNS HĐND tỉnh do ông Lại Thế Thông – TB KTNS HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát một số sở, ngành trên địa bàn tỉnh về kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai từ năm 2017 đến năm 2019 theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh 

​    Căn cứ Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh triển khai kịp thời, đầy đủ đến các sở, ngành, địa phương trên toàn tỉnh để nghiên cứu, triển khai thực hiện theo quy định. Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 quy định cụ thể về phân cấp nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách, quy định về định mức phân bổ ngân sách; từ đó làm căn cứ cho cá​c sở, ngành và địa phương áp dụng để thực hiện việc phân bổ toán dự toán chi thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị; đồng thời tạo sự chủ động cho các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối cán bộ công chức và các khoản kinh phí chi hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách các năm 2017, năm 2018 và năm 2019 cơ bản đã tuân thủ đúng các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu theo quy định Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh, đồng thời đã bám sát với dự toán đã được HĐND tỉnh giao, qua đó góp phần tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Ngoài ra, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện theo đúng các quy định về tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách hiện hành; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách; tăng cường thực hành tiết kiệm trong quản lý và sử dụng ngân sách, thực hiện công khai minh bạch theo đúng chế độ hiện hành; ưu tiên các khoản chi cho con người, chi bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và các khoản chi hoạt động thường xuyên trong dự toán đã giao; tạo điều kiện cho các địa phương, các cấp ngân sách, các đơn vị sử dụng ngân sách chủ động xây dựng dự toán, thực hiện và thanh quyết toán kinh phí; khuyến khích các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước tăng thu, tiết kiệm chi, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số khó khăn, hạn chế như: Định mức phân bổ ngân sách cơ bản đáp ứng nhu cầu chi thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước và địa phương, đơn vị trong năm đầu của chu kỳ ngân sách, trong những năm tiếp theo định mức không được điều chỉnh nên một số đơn vị gặp khó khăn trong hoạt động, đặc biệt là trong những năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của yếu tố trượt giá, nhu cầu chi phát sinh tăng theo tốc độ phát triển kinh tế xã hội ngày càng cao, nhà nước thực hiện điều chỉnh tăng tiền lương tối thiểu và ban hành các chế độ, chính sách mới. Hệ thống định mức làm cơ sở phân bổ dự toán cho các địa phương, đơn vị. Tuy nhiên khi thực hiện dự toán các đơn vị phải tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương và tiết kiệm thêm các nội dung chi theo sự chỉ đạo điều hành trong năm của Bộ Tài chính. Từ đó làm ảnh hưởng đến dự toán chi của các đơn vị, khó khăn cho các đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ đưọ'c giao. Khả năng cân đối ngân sách để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh té - xã hội, an ninh - quốc phòng từ năm 2017 đến năm 2019 trong giai đoạn hiện nay là hết sức khó khăn, do nguồn thu của các năm gần đây không đạt mục tiêu đề ra, các khoản thu từ thuế giảm do thuế suất giảm theo lộ trình.

Kết thúc giám sát, Ban KTNS ghi nhận những kết quả đạt được cũng như hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời đề nghị Sở Tài chính có tổng hợp để báo cáo HĐND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.

Lê Lài