Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả thực hiện thi hành án dân sự năm 2016 và quý I/2017 trên địa bàn huyện Tân Phú

Đăng ngày: 14/06/2017
​Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-HĐND ngày 11/5/2017 của Thường trực HĐND tỉnh, vừa qua Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Tân Phú do ông Võ Tuấn Dũng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Phú, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện thi hành án dân sự năm 2016 và quý I/2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú.

​    Qua giám sát cho thấy, trong thời gian qua, Chi cục thi hành án dân sự huyện đã có nhiều cố gắng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật. Ngay khi nhận được bản án, quyết định của Tòa án, đơn thi hà​nh án dân sự của công dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện đã ra quyết định thi hành án, tiến hành xác minh điều kiện thi hành án và phân loại việc. Đối với những việc có điều kiện thi hành đã tiến hành đôn đốc người phải thi hành tự nguyện thi hành, một số trường hợp cố tình chây ý không tự nguyện, xét thấy cần thiết đã triển khai áp dụng biện pháp cưỡng chế. Cơ bản các bản án, quyết định có điều kiện thi hành đều được đưa ra thi hành theo đúng quy định pháp luật, nhiều vụ việc phức tạp đã được giải quyết đảm bảo quyền, lợi ích của công dân. Kết quả thi hành án đạt được như sau:

IMG_8376.JPG
Ông Võ Tuấn Dũng - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh phát biểu
 tại buổi giám sát


Năm 2016: Về việc: Tổng số thụ lý là 1.351 việc, trong đó số việc năm trước chuyển sang là 374 việc, số việc thụ lý mới là 977 việc. Kết quả đã thi hành được 888/1.104 việc có điều kiện thi hành, đạt 80%; số việc chuyển sang kỳ sau là 457 việc. Về tiền: Tổng số tiền thụ lý là 61,458 tỷ đồng; trong đó năm 2015 chuyển sang là 23,867 tỷ đồng, số tiền thụ lý mới: 37,591 tỷ đồng. Kết quả đã thi hành được 19,096 tỷ đồng/37,508 tỷ đồng số tiền có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 51%; số tiền chuyển sang kỳ sau là 42,263 tỷ đồng.

Quý I/2017 (số liệu tính đến tháng 5/2017), về việc: Tổng số thụ lý là 1.045 việc, trong đó năm 2016 chuyển qua là 457 việc, thụ lý mới là 588 việc. Kết quả đã thi hành 529/776 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 68%; tổng số việc chưa thi hành, chuyển sang kỳ sau là 513 việc. Về tiền: Tổng số tiền thụ lý 53,382 tỷ đồng. Trong đó: Số tiền năm trước chuyển sang là 42,263 tỷ đồng; số tiền thụ lý mới: 11,119 tỷ đồng. Kết quả đã thi hành được 13,948 tỷ đồng/36,968 tỷ đồng số tiền có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 38%; tổng số tiền còn phải thi hành chuyển sang kỳ sau là 39,139 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện thi hành án dân sự còn một số tồn tại, hạn chế như: Số việc và số tiền có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành còn lớn, số án tồn năm sau cao hơn năm trước. Năm 2015 tồn 374 vụ việc, năm 2016 tồn 457 vụ việc (tương ứng 42,263 tỷ đồng), tăng 22,2% về việc và 77% về tiền so với năm 2015. Đến tháng 5/2017, còn tồn 513 việc (chiếm tỷ lệ 49,23%); tổng số tiền chưa có điều kiện thi hành là 23,019 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 58,81%). Kết quả thi hành án nhìn chung đạt nhưng vẫn còn nhiều vụ việc kéo dài. Công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thi hành án dân sự giữa Chi cục của các ngành, các xã còn hạn chế, cán bộ chính quyền cơ sở chưa nắm được vị trí, chức năng của cơ quan thi hành án; nhân dân chưa nhận thức và quan tâm đúng mức việc thi hành án dẫn đến tình trạng việc chấp hành thi hành án còn chậm. Công tác kê biên bán đấu giá tài sản còn kéo dài dẫn đến còn tồn đọng một lượng án lớn chưa giải quyết xong (còn tồn kê biên 101 việc; tương ứng với số tiền 13,296 tỷ đồng). Các tài sản bán đấu giá thường không có người đăng ký mua, vì người dân có tâm lý e ngại khi mua tài sản xử lý của cơ quan thi hành án.

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát đề nghị Chi cục thi hành án dân sự huyện cần tích cực trong công tác phối hợp để cùng các cơ quan liên quan xử lý dứt điểm các vụ việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người được thi hành, đồng thời bảo đảm kỷ cương pháp luật, tránh phức tạp có thể phát sinh

Lê Lài