Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Kết quả thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 11/07/2017
​Trong 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù tình hình kinh tế vẫn còn khó ​khăn (như biến động giá cả thị trường, sức tiêu thị hàng hóa...đã làm ảnh hưởng đến công tác thu chi, ngân sách trên địa bàn), nhưng với sự tập trung chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, sự nỗ lực của các ngành và địa phương trong công tác thu ngân sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

​     ​Từ đó, kết quả thu ngân sách nhà nước đạt khá so cùng kỳ, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, công tác quốc phòng an - ninh được giữ vững. Một số nguồn thu đạt khá so với dự toán năm như: Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước; thu tiền sử dụng đất đạt trên 100%; thu phí, lệ phí đạt 63%; thu từ xổ số kiến thiết đạt 72%...Đối với cấp huyện: Hầu hết các huyện đều thu vượt so với chỉ tiêu đề ra, trong đó, một số huyện thu cao như huyện Nhơn Trạch, đạt 117%; huyện Thống Nhất đạt 87%; huyện Long Thành đạt 90%...

20170705_153227.jpg
Bà Đặng Thị Kim Thắm - Phó Ban KTNS thông qua báo cáo thẩm tra

Việc thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách địa phương cơ bản đáp ứng cho hoạt động thường xuyên của các ngành, các cấp, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Công tác quản lý, điều hành và chấp hành chi NSĐP về cơ bản đã bám sát dự toán được giao theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và tuân thủ các quy định về tài chính, ngân sách của Nhà nước.

Tuy nhiên, qua xem xét báo cáo chi tiết của các ngành, công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 vẫn còn tồn tại một vài vấn đề như:

Mặc dù, UBND tỉnh tập trung  nhiều biện pháp tổ chức thu và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm còn một số chỉ tiêu thu không đạt 50% dự toán năm, như: thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 36%; thu từ DNNN Trung ương đạt 41%; thu từ DNNN địa phương đạt 41%, đây là những nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trên địa bàn tỉnh.

Qua khảo sát, giám sát một số địa phương về công tác thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm cho thấy, một số chính sách đã được HĐND tỉnh ban hành nhưng một số địa phương tổ chức triển khai thực hiện chậm như chính sách về an ninh - quốc phòng theo Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND, Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ, Công an xã và Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh.

Lê Lài