Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019

Đăng ngày: 10/06/2019
​   Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2019, Lãnh đạo các cấp, các ngành của tỉnh đã quan tâm thực hiện việc trực tiếp tiếp công dân theo quy định, từ đó giải quyết kịp thời các bức xúc của công dân. Công tác tiếp dân thường xuyên có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn thư được thực hiện đúng theo quy định.

  Toàn tỉnh đã tiếp 3.218 lượt với 3.305 người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về lĩnh vực hành chính (tăng 571 lượt tương ứng tăng 22% so với cùng kỳ năm trước); phát sinh 19 lượt đoàn đông người với 306 người của 16 vụ việc đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và cấp huyện để khiếu nại, phản ánh, kiến nghị; giảm 19 lượt đoàn, giảm 792 người so với cùng kỳ năm trước.

   Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến khiếu nại công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh;  phản ánh, đề nghị chủ yếu về lĩnh vực pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, hồ sơ chính sách xã hội, chính sách người có công; đề nghị xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất...Qua ý kiến trình bày của công dân, Ban Tiếp công dân các cấp, bộ phận tiếp công dân các sở, ngành đã giải thích, vận động, thuyết phục công dân chấp hành chính sách nhà nước và hướng dẫn người dân thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của người khiếu nại theo đúng quy định. Đồng thời, tham mưu người đứng đầu có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát hồ sơ, làm rõ theo các nội dung công dân nêu, xem xét giải quyết các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.
   Về tình hình tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.401 đơn (Ban Tiếp công dân tỉnh 848 đơn; sở, ngành 438 đơn; cấp huyện 1.853 đơn, UBND cấp xã 262 đơn). Trong đó: Đơn chưa phân loại xử lý của kỳ trước chuyển sang là 131 đơn; nhận mới 3.270 đơn (giảm 261 đơn tương ứng giảm 07 % so với cùng kỳ năm trước). Các cơ quan Nhà nước đã thụ lý giải quyết 434 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (406 đơn khiếu nại, 28 đơn tố cáo); đã giải quyết 259 đơn/434 đơn (244 đơn khiếu nại; 15 đơn tố cáo). Còn lại 175 đơn (162 đơn khiếu nại, 13 đơn tố cáo) đang xem xét, giải quyết.
   Trong thời gian qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các cấp, các ngành thuộc tỉnh tập trung làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền để hạn chế phát sinh mới các vụ việc phức tạp; đồng thời, tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp khi mới phát sinh, không để phát sinh thành điểm nóng. Do đó, tình hình khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp giảm 50% số lượt đoàn so với cùng kỳ năm trước. Chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được nâng lên, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, trong quá trình tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có kết hợp vận động, giải thích để người dân hiểu và chấp hành pháp luật, qua đó công dân tự nguyện rút đơn khiếu nại. Lãnh đạo các cấp, các ngành đã quan tâm việc đối thoại với công dân để có cái nhìn khách quan, xem xét đầy đủ các khía cạnh pháp luật và hoàn cảnh cụ thể để vận dụng những chính sách hỗ trợ cho người dân trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại để vừa bảo đảm quyền lợi cho người dân vừa bảo đảm đúng quy định pháp luật; việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện (tỷ lệ thực hiện là 98%); từ đó nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
   Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Việc rà soát, xử lý giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh được thường xuyên thực hiện, nhưng tiến độ xử lý còn chậm; Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền chưa cao do một số địa phương có khối lượng đơn phát sinh tập trung cùng thời điểm (Biên Hòa, Trảng Bom); Việc giải quyết đơn khiếu nại lần đầu của cấp huyện vẫn còn trường hợp sai sót, dẫn đến trong quá trình cấp tỉnh thẩm tra, xác minh giải quyết khiếu nại lần hai, địa phương phải tự thu hồi quyết định giải quyết khiếu nại để xem xét, giải quyết lại…
   Trên cơ sở chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các các cấp, các ngành của tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2019./.

 

  Ngọc Diệp