Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019

Đăng ngày: 25/06/2019
  ​  Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra.  

  Thường trực và các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp 79 lượt công dân (01 tập thể, 78 cá nhân) đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Tại các buổi tiếp công dân, các đại biểu đã giải thích các quy định của pháp luật để công dân được rõ, chấp hành những quyết định giải quyết đơn và chuyển đơn của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết trả lời theo quy định.
 
 Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận 225 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân (trong đó, có 42 đơn khiếu nại, 29 đơn tố cáo, 154 đơn phản ánh, kiến nghị), giảm 45 đơn thư so với cùng kỳ năm 2018 (tương đương giảm 16%), trong đó đơn thuộc lĩnh vực tư pháp là 62 đơn (chiếm tỷ lệ 27,5 % so với tổng số đơn tiếp nhận). Kết quả, đã xử lý 225/225 đơn thư (đạt tỷ lệ 100%), bao gồm: có văn bản trả lời, hướng dẫn cho công dân: 16 đơn; chuyển đơn đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời cho công dân: 86 đơn; lưu theo dõi không xử lý: 121 đơn thư do có nội dung trùng, đơn đã được giải quyết, đơn gửi đến nhiều cơ quan trong đó đã gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, đơn nặc danh, đơn chữ ký sao chụp. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh còn ban hành Quyết định giám sát đơn của ông Nguyễn Ngọc Tấn, cư ngụ tại thành phố Biên Hòa.
  Nội dung liên quan đến việc tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, môi trường, an ninh trật tự, việc triển khai thực hiện các dự án, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác điều tra, xét xử, thi hành án, chế độ chính sách, việc xây dựng trái phép và việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức UBND cấp huyện và Chánh án, Thẩm phán TAND các cấp…
  Thực hiện Chương trình giám sát năm 2019, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Trảng Bom, Long Khánh và thành phố Biên Hòa đã tổ chức giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn đối với UBND huyện Trảng Bom, thành phố Long Khánh và Biên Hòa. Sau giám sát, các Tổ đại biểu có những kiến nghị cụ thể đến UBND tỉnh và UBND các địa phương nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân trong thới gian tới.
  Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư của HĐND tỉnh vẫn còn một số khó khăn như: Việc giải quyết, trả lời của các cơ quan có thẩm quyền một số vụ việc còn kéo dài, quá thời hạn quy định, một số trường hợp công dân chưa đồng tình với kết quả giải quyết và tiếp tục gửi đơn nhiều lần đến các cơ quan Trung ương và tỉnh; một số vụ việc, cơ quan có thẩm quyền, giải quyết chưa có báo cáo tiến độ và những khó khăn, vướng mắc đến HĐND tỉnh để nắm thông tin, kịp thời thông báo đến công dân biết; một số đơn thư nội dung chưa cụ thể, rõ ràng, chưa gửi kèm các tài liệu có liên quan gây khó khăn cho việc tham mưu xử lý...
  Trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư như: chỉ đạo các Tổ đại biểu nâng cao trách nhiệm, phối hợp xử lý đơn thư của công dân trên địa bàn theo quy định; nâng cao hiệu quả công tác xử lý đơn thư của công dân gửi đến HĐND tỉnh, đặc biệt theo dõi tiến độ, đánh giá chất lượng, nội dung giải quyết, trả lời của các cơ quan, đơn vị và phối hợp với các cơ quan đơn vị, các địa phương có liên quan để nắm bắt thông tin có liên quan đến việc khiếu nại của công dân và tổ chức giám sát đối với những vụ việc có tính chất phức tạp hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật./.

 

  Ngọc Diệp