Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả Tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018 tại cụm 1

Đăng ngày: 02/10/2018
  ​Thực hiện Kế hoạch số 665/KH-HĐND ngày 14/9/2018 của Thường trực HĐND tỉnh, sáng ngày 30/9/2018, Thường trực HĐND phối hợp với UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, thành phố Biên Hòa  
 

​     Chủ trì Hội nghị gồm có ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Dũng-Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và bà Trương Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (thừa ủy quyền của UBND tỉnh). Đại biểu khách mời gồm: Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh; Đại diện Thường trực HĐND, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, thành phố Biên Hòa và khoảng 95 cử tri đại diện cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, thành phố Biên Hòa.

IMG_6812.JPG
Chủ trì, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, có 16 lượt ý kiến phát biểu của cử tri để phản ánh, đề đạt tâm tư, nguyện vọng về các vấn đề như: việc thành lập trường từ các nhà, nhóm trẻ tư thục còn gặp khó khăn về đất đai; lương của giáo viên mầm non hiện không hưởng theo bằng cấp mà theo chức danh nghề nghiệp, đối với giáo viên mới tuyển dụng lương khởi điểm chỉ 1,86 (kể cả có bằng cao đẳng hoặc đại học); cử tri đề nghị có hướng dẫn đối với trường hợp nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè; thực tế giáo viên mầm non một năm phải làm việc thêm giờ trên 200 giờ, tuy nhiên quy định chỉ được thanh toán không quá 200 giờ; mặc dù đã được tỉnh hỗ trợ nhưng mức lương của nhân viên cấp dưỡng vẫn rất thấp, gây khó khăn cho cuộc sống…

IMG_6741.JPG
Đại diện cử tri phát biểu

Đại diện các cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin, giải thích, trả lời cho cử tri rõ các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, điều kiện làm việc của cử tri. Đối với những khoản chi tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh là các khoản hỗ trợ thêm, là sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy đảng, HĐND tỉnh, sự chỉ đạo điều hành của UBND các cấp của tỉnh Đồng Nai, đây chỉ là khoản hỗ trợ trong điều kiện ngân sách của tỉnh có khả năng đảm bảo. Ngoài ra, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh sẽ xem xét chuyển các kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý, giải quyết theo quy định.

Đức Thể