Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Nhơn Trạch khóa V

Đăng ngày: 16/07/2019
  Trong ngày 16 tháng 7 năm 2019, HĐND huyện Nhơn Trạch đã tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Nhơn Trạch khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ​
 

Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Nhơn Trạch là kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 theo Luật định. Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã xem xét và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2019 và giải pháp 6 tháng cuối năm; xem xét đánh giá kết quả thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2019; đánh gia tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.


7bcdb2edad31496f1020.jpg
Quang cảnh kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Nhơn Trạch Khóa V

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm 2019; nghe UBMTTQ Việt Nam huyện thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và giám sát hoạt động của đại biểu HĐND huyện; Viện kiểm sát nhân dân huyện báo cáo về hoạt động công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện; nghe báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về hoạt động xét xử, ra quyết định thi hành án.

Theo dự kiến, HĐND huyện sẽ thông qua 6 nghị quyết gồm: Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết về điều chỉnh và bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019; Nghị quyết về bổ sung một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019; nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 huyện Nhơn Trạch; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.

      Đức Thể