Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Khai mạc kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Thống Nhất

Đăng ngày: 18/12/2018
​Khai mạc kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Thống Nhất

​    Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2018, HĐND huyện Thống Nhất đã khai mạc kỳ họp thứ 12- kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 Hội đồng nhân dân huyện, Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tọa kỳ họp gồm ông Trần Quang Vinh – Chủ tịch HĐND huyện; bà Vũ Thị Yến – Phó Chủ tịch HĐND huyện; số lượng đại biểu HĐND huyện có mặt 33/35 đại biểu được triệu tập, đại biểu HĐND tỉnh gồm có ông Trần Đình Chính – Phó trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh; bà Bùi Thị Bích Thủy – Bí thư Huyện ủy Thống Nhất; ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND huyện.

IMG_2278.JPG
Ông Trần Quang Vinh - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

    Chương trình kỳ họp diễn ra trong 02 ngày, tại kỳ họp UBND, HĐND  huyện đã trình 08 tờ trình về các nội dung liên quan đến thu chi ngân sách, kế hoạch đầu tư công; lấy phiếu tín nhiệm  và nhân sự.

    Kỳ họp dự kiến lấy phiếu tín nhiệm đối với 16 đại biểu HĐND huyện theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội, trong đó 04 chức danh thuộc HĐND huyện và 12 chứ danh thuộc UBND huyện.


IMG_2282.JPG
Đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp

    Theo đó, kỳ họp HĐND huyện dự kiến thông qua 8 dự thảo nghị quyết như sau về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện phát triển kinh tế xã hội – Quốc phòng, an ninh năm 2019; điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách huyện năm 2018 (lần 2); về thu chi ngân sách huyện năm 2019 và phân bổ ngân sách cấp xã năm 2019; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018 (lần 2), kế hoạch đầu tư công năm 2019; về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên UBND huyện; thông qua chương trình hoạt động Hội đồng nhân dân huyện năm 2019; Về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện./.

Trương Thị Hộp