Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

Đăng ngày: 05/12/2018
​Sáng ngày 05/12/2018, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 8 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2018. Ông Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kính thưa:

- Ông  Đặng Ngọc Huy - Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu -  Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Kiểm toán Trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực XIII;

- Các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai;

- Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;

- Các vị khách quý Trung ương và địa phương;

- Cùng toàn thể quý vị đại biểu và Nhân dân trong tỉnh.

chu cuong khai mac.JPG 
 Ông Nguyễn Phú Cường - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh
 

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh - Chủ tọa kỳ họp, tôi xin gửi lời chào mừng đến các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa IX. Xin gửi tới các vị đại biểu, cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thắng lợi. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,

Năm 2018 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 của tỉnh Đồng Nai, các ngành, các cấp đã có sự nỗ lực tập trung thực hiện nhiệm vụ, kịp thời bổ sung các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. 

Trong năm qua, với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, chúng ta cơ bản đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, 25/28 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch theo hướng phù hợp so với Nghị quyết. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên quan tâm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Công tác xúc tiến đầu tư được chú trọng, đã thu hút được nhiều nhà đầu tư có năng lực, thu hút đầu tư nước ngoài tăng so với mục tiêu đề ra và phù hợp định hướng ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh. Điều này càng cho thấy, niềm tin vào cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp đối với địa phương được nâng lên và Đồng Nai đã thực hiện đúng cam kết cải cách hành chính mạnh mẽ, thực hiện “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, tập trung vào các lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. UBND tỉnh tổ chức các cuộc họp định kỳ để đánh giá kết quả đạt được từng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng trên cơ sở căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trong năm đã đề ra; có những dự báo sát với tình hình thế giới, trong nước và địa phương, những cơ hội, thách thức đối với ngành, lĩnh vực để có giải pháp ứng phó phù hợp, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực có thể xảy ra. Năm 2018 cũng là năm tỉnh Đồng Nai ghi thêm một dấu ấn đặc biệt với kết quả hoàn thành thắng lợi nhiệm xây dựng nông thôn mới ở 133/133 xã trong toàn tỉnh.

Đạt được những thành tích nêu trên có sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đặc biệt có sự đóng góp của các vị đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ của HĐND, tham gia quyết định đúng đắn những vấn đề phát triển của địa phương trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy, tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp của các vị đại biểu HĐND tỉnh về những cố gắng, nỗ lực trong năm vừa qua.

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, khó khăn, trong đó tổng sản phẩm trên địa bàn tăng so với năm 2017, là tỷ lệ đạt nhưng ở mức đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra; thu ngân sách đặc biệt là thu nội địa còn nhiều khó khăn; công tác phát triển nhà ở xã hội đạt thấp so với mục tiêu Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra; ngành chăn nuôi còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; dịch bệnh diễn biến phức tạp trong khi công tác phòng, chống dịch bệnh còn nhiều khó khăn... Những vấn đề trên sẽ được đại biểu thảo luận, tìm ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thực hiện các công việc chủ yếu sau đây: 

1. Xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách năm 2019. 

2. Công tác xây dựng văn bản quyết định những vấn đề quan trọng của Chính quyền địa phương sẽ thực hiện với 20 dự thảo Nghị quyết trình ra HĐND xem xét. Các dự thảo Nghị quyết đều là những nội dung quan trọng đối với công tác quản lý, điều hành và hỗ trợ phát triển sản xuất của địa phương năm 2019 và các năm tiếp theo. Đến thời điểm này, dự thảo Nghị quyết đã được xây dựng theo quy trình đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ quy định của pháp luật, đã tiếp thu được nhiều ý kiến quý báu của cử tri và Nhân dân trong quá trình dự thảo; đã được các Ban HĐND tỉnh thẩm tra; một số nội dung đã được UBMTTQVN tỉnh phản biện xã hội và toàn bộ tài liệu đã được gửi sớm đến đại biểu HĐND tỉnh để nghiên cứu. Một số nội dung quan trọng của kỳ họp liên quan nhiều đến cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trước mắt cũng như lâu dài đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp bàn, kết luận chủ trương chỉ đạo như: (1)Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu; (2)danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 tỉnh Đồng Nai; (3)mức chi, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh; (4) chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; (5)điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

3. Hoạt động giám sát tại kỳ họp, HĐND sẽ xem xét báo cáo của Thường trực HĐND; giám sát thông qua chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét các báo cáo của UBND, TAND, VKSND và báo cáo công tác Thi hành án dân sự. HĐND tỉnh cũng sẽ nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh. Tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh sẽ thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị với HĐND và UBND tỉnh trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động của Chính quyền địa phương trong gần một năm qua.

4. Đối với việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu, đây là lần lấy phiếu thứ 3 kể từ trước đến nay của HĐND các cấp và là lần duy nhất của nhiệm kỳ 2016 -2021. Đây là nhiệm vụ rất hệ trọng và có ý nghĩa trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử. Đến thời điểm hiện nay, Thường trực HĐND tỉnh đã chuẩn bị chu đáo; luôn tích cực, bám sát các quy định về lấy phiếu tín nhiệm. Tại kỳ họp này, tôi đề nghị mỗi đại biểu HĐND tỉnh nhận thức sâu sắc trách nhiệm thay mặt Nhân dân địa phương thực hiện quyền giám sát, đánh giá tín nhiệm đối với các vị được HĐND bầu một cách dân chủ, khách quan, thận trọng, công tâm, chính xác và thực chất. Hành động bỏ lá phiếu vào thùng phiếu của đại biểu tại kỳ họp này tuy đơn giản nhưng ý nghĩa vô cùng quan trọng. Khi thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu không nên dựa vào những thông tin không chính thức, thông tin bên ngoài, phải kiểm soát thông tin về người được lấy phiếu tín nhiệm mà mình tiếp nhận được; tuyệt đối tránh tình trạng để cho những vấn đề mang tính cá nhân chi phối công việc. Chủ tọa kỳ họp rất tin tưởng rằng HĐND tỉnh sẽ hoàn thành tốt trọng trách của mình trước Đảng, trước Nhà nước và đặc biệt là trước Nhân dân và cử tri tỉnh nhà.

Thay mặt Chủ tọa, đề nghị các đại biểu HĐND, đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức và 22 công dân tham dự kỳ họp tích cực tham gia thảo luận, tranh luận, phát huy dân chủ để  kỳ họp thứ 8 HĐND thực sự sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm. Đồng thời, HĐND tỉnh tổ chức truyền hình trực tiếp các phiên khai mạc, chất vấn và bế mạc để cử tri và Nhân dân cùng theo dõi, nắm bắt tình hình của địa phương và giám sát hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tuyết Anh