Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 34-T8-2007

Khi đại biểu lên tiếng, nguyện vọng hợp pháp của cử tri đã được bảo vệ.

Đăng ngày: 03/10/2007
Trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VII, đại biểu HĐND tỉnh Lê Thị Khuyên- thuộc đơn vị bầu cử số 21 đã thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri.
Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng-TGĐ Cty CNTP Đồng Nai phát biểu
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu đã thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, trong đó có nguyện vọng của cử tri xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 365 hộ dân nguyên là cán bộ, công nhân viên của Nông trường quốc doanh Sông Ray 4 nay là Xí nghiệp Nông nghiệp và dịch vụ Sông Ray trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

Sau khi nhận được kiến nghị và nguyện vọng của cử tri, đại biểu Lê Thị Khuyên đã tổng hợp phản ảnh về Thường trực HĐND tỉnh, đồng thời gửi ý kiến chất vấn đến kỳ họp thứ 11 để chất vấn Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai. Tổng công ty Công nghiep thực phẩm Đồng Nai đã có văn bản số 268/TCTCNTP-VP, ngày 29 tháng 6 năm 2007 trả lời bà Lê Thị Khuyên về vụ việc này với nội dung “Tổng công ty đã có ý kiến, kiến nghị đến UBND tỉnh xem xét giải quyết quyền lợi cho cac hộ dân” theo quy định của pháp luật.

Nguồn gốc của sự việc khiếu kiện kéo dài chưa giải quyết dứt điểm là xuất phát từ nguồn gốc đất là của nhà nước giao cho Nông trường quốc doanh Sông Ray. Nông trường quốc doanh Sông Ray được thành lập từ năm 1977, cán bộ công nhân viên Nông trường phần lớn là từ các tỉnh phía Bắc vào (theo diện đi kinh tế mới), đến năm 1992 nông trường được chia tách và Ủy ban nhân dân  tỉnh quyết định thành lập Xí nghiệp Nông nghiệp và dịch vụ Sông Ray. Phần lớn số đất các hộ dân khiếu nại nằm trong số đất sản xuất kinh tế hộ khoán theo Nghị định 01/CP ngày 04/1/1995, với số diện tích là 104,13 ha. Số diện tích này được Nông trường quốc doanh Sông Ray giao đất làm nhà ở và kinh tế phụ gia đình, các hộ gia đình và cá nhân đã xây dựng nhà ở, làm chuồng trại chăn nuôi, đào ao, lập vườn... và sử dụng ổn định đến nay. Hiện nay các hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất ở gắn liền với đất kinh tế phụ gia đình, đã có 96 căn nhà kiên cố và cấp 4 có 237 căn nhà gỗ, 12 căn nhà tạm và các công trình phụ kèm theo, có 356  hộ với số nhân khẩu hơn 1000 người đang sinh song trên số diện tích 104,13 ha. Nguyện vọng của các cử tri là đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang sử dụng ổn định làm nhà ở và kinh tế phụ gia đình. Như vậy nguyện vọng của các cử tri là chính đáng, cần được các cơ quan chức năng xem xét để giải quyết theo nguyện vọng của cử tri. Ngày 15 tháng 01 năm 2007, Sở Tài nguyên Môi trường đã có văn bản số 107/TNMT.QHKH gửi Ủy ban nhân dân  tỉnh đề nghị xử lý những kiến nghị của cử tri.

Căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành thì nguyện vọng xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nhân dân đang sử dụng ổn định nằm trong ranh giới đất của Tổng Công ty công nghiệp thực phẩm tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ là chính đáng, cần được các cơ quan chức năng tham mưu cho UBND tỉnh xem xét giải quyết.  Những căn cứ pháp lý để xem xét giải quyết nguyện vọng của cử tri gồm: Khoản 9 và khoan 11 Điều 6 Nghị định số 170/2004/NĐ-CP, ngày 22/9/2004 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh; Khoản 5 Mục II Thông tư số 04/2005/TT-BTNMT về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2004/NĐ- CP; Mục d Khoản 2 Điều 52 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai.

Theo Sở Tài nguyên Môi trường thì những căn cứ pháp lý nêu trên là đủ để giải quyết đảm bảo quyền lợi cho các hộ gia đình và cá nhân, Sở Tài nguyên Môi trường đã đề nghị Ủy ban nhân dân  tỉnh thu hồi diện tích khỏang 104 ha đất do Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đang sử dụng tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ giao cho Ủy ban nhan dân  xã Sông Ray quản lý để xét duyệt và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Tại cuộc họp của UBND tỉnh tổ chức ngày 19 tháng 7 năm 2007, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm cũng đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên Môi trường là Tổng Công ty trả lại diện tích đất khoảng 104 ha để cơ quan thẩm quyền thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cac hộ dân theo luật định; đồng thời Tổng Công ty đề nghị Ủy ban nhân dân  tỉnh chấp thuận giới thiệu bổ sung cho Tổng Công ty khoảng 100 ha liền kề với khu vực sản xuất nông nghiệp hiện Xí nghiệp Nông nghiệp dịch vụ Sông ray quản lý (số diện tích này trước đây Xí nghiệp giao lại địa phương).

Như vậy, khi đại biểu lên tiếng, đã mang lại cho cử tri niềm hy vọng, nguyện vọng chính đáng đã được bào vệ, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét giải quyết dứt điểm những khiếu nại và kiến nghị của 356 hộ dân  xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ.

Nguyễn Thị Phi