Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Khối thi đua số 3: Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III giai đoạn 2020 - 2025

Đăng ngày: 30/07/2020
​ Ngày 30/7/2020, Khối thi đua số 3 (Khối các cơ quan hành chính - tổng hợp, gồm 10 đơn vị trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị thành viên) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III giai đoạn 2020-2025. Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng, lãnh đạo các Sở, ngành và CBCC thuộc Khối đến tham dự.
 

​Trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước trong Khối thi đua số 3 đã được tổ chức thực hiện phong phú, hiệu quả và có nhiều đổi mới. Mỗi đơn vị thành viên trong Khối đều có kế hoạch phát động, tổ chức phong trào thi đua yêu nước cụ thể, sáng tạo, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ và đặc điểm của từng đơn vị. Qua đó, làm xuất hiện ngày càng nhiều cách làm hay, nhiều điển hình tốt.

Công tác thi đua, khen thưởng được các đon vị thành viên của Khối thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng: Tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Công tác khen thưởng của Khối luôn bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sẳc để khen thưởng.

Dai hoi thi dua khoi thi dua 3 -1.JPG
Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Chánh phụ trách Văn phòng HĐND tỉnh
 trình bày tham luận của Văn phòng
 
 

Đặc biệt, Khối có nhiều đơn vị được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm liền. Nhiều mô hình mới, cách làm hay của các cơ quan trực thuộc Khối đã được triển khai, nhân rộng áp dụng hiệu quả vào thực tiễn…, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại Đại hội, 9 tập thể và 52 cá nhân của Khối có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2019 đã được UBND tỉnh trao tặng Bằng khen, trong đó Văn phòng HĐND tỉnh có 01 tập thể và 06 cá nhân được tặng Bằng khen.

Dai hoi thi dua khoi thi dua 3 -2.JPG
Trao thưởng cho các cá nhân là tấm gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019
 

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Khối thi đua số 3. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Khối thi đua số 3 tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào trong toàn khối theo tinh thần Chỉ thị 34/CT-2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, biện pháp thi đua phù hợp để phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực. Kịp thời, thường xuyên biểu dương nhân rộng những điển hình xuất sắc, tôn vinh người tốt việc tốt…để góp phần lan tỏa phong trào.

Kiếm Long