Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Long Thành khóa XI

Đăng ngày: 19/12/2017
​Từ ngày 13 đến ngày 15/12/2017, tại trụ sở HĐND và UBND huyện, Hội đồng nhân dân huyện Long Thành tổ chức kỳ họp thứ 6.

​     Tham dự kỳ họp có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Long Thành, Thường trực huyện ủy, Lãnh đạo các phòng ban, ngành cấp huyện và các vị đại biểu HĐND huyện. Kỳ họp thường lệ lần này, HĐND huyện xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2017 và đề ra nhiệm vụ, mục tiêu giải pháp thực hiện năm 2018; xem xét các báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của HĐND, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cụ THADS huyện; báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp 6 HĐND huyện; nghe UBMTTQ huyện thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị; thảo luận, xem xét, thông qua các tờ trình của UBND huyện về dự toán thu chi ngân sách nhà nước và chi phân bổ ngân sách cấp dưới năm 2018; phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018... đồng thời các vị đại biểu HĐND huyện sẽ thực hiện chất vấn về các vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương và việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện. 

       Ngọc Hiền