Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh đã thông qua 28 nghị quyết

Đăng ngày: 10/12/2019
​Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

​    Trước khi khai mạc kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tổ trước kỳ họp HĐND tỉnh. Tại phiên thảo luận cụm tổ, đã có 24 đại biểu phát biểu thảo luận 63 lượt ý kiến đối với các đề án, tờ trình trình ra kỳ họp và các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019. Qua thảo luận, HĐND cơ bản tán thành với các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các ngành hữu quan và trân trọng tiếp thu các ý kiến góp ý thẳng thắn, khách quan và trách nhiệm của UBMTTQVN tỉnh.

13 thao luan.jpg
Các đại biểu thảo luận Tổ trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp 03 nội dung có nhiều ý kiến thảo luận được nhiều đại biểu quan tâm về giải pháp để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; việc quản lý các phương tiện đăng kiểm và công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh để thảo luận tại Hội trường. Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn thành viên UBND tỉnh về 07 nội dung liên quan đến công tác quản lý, kiểm tra việc duy tu sửa chữa các công trình giao thông; tỷ lệ bảo phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; công tác phòng chống dịch tả heo Châu phi; hiệu quả của việc điều trị bằng methadone; giải pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm các trường hợp mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép; tình hình an ninh trật tự và quản lý quỹ tín dụng nhân dân… Các Thành viên UBND tỉnh đã trực tiếp trả lời, giải trình, nghiêm túc tiếp thu ý kiến trong quá trình thảo luận, chất vấn và xác định trách nhiệm, lộ trình cụ thể để thực hiện.

Kết quả kỳ họp, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua 28 nghị quyết gồm: 07 nghị quyết thường kỳ, 15 nghị quyết chuyên đề, 03 nghị quyết về hoạt động của HĐND và 03 nghị quyết về công tác nhân sự.

IMG_4221.JPG
Ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đại biểu trong việc phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, xem xét, thảo luận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; ghi nhận những cố gắng và trách nhiệm của UBND, các cấp, các ngành; đồng thời đề nghị UBND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành; có các biện pháp hữu hiệu để cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, các mô hình khởi nghiệp. Thực hiện đúng quy trình, đúng tiến độ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai dự án nhất là các dự án trọng điểm; thực hiện nhanh, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Trong năm 2020, UBND tỉnh cần rà soát các chương trình, kế hoạch về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 để xác định những chương trình, kế hoạch kết quả đạt được còn thấp để tập trung chỉ đạo thực hiện, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của giai đoạn và của nhiệm kỳ.

Đề nghị Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các ngành, các cấp cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Lê Lài