Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Thông báo

Quyết định thành lập Đoàn giám sát về công tác QLTT trên địa bàn huyện Trảng Bom trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018

Đăng ngày: 18/10/2017
Tiêu đề thông báo:Quyết định thành lập Đoàn giám sát về công tác QLTT trên địa bàn huyện Trảng Bom trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018
Nội dung thông báo:

Quyết định thành lập Đoàn giám sát về công tác QLTT trên địa bàn huyện Trảng Bom ​trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018

File đính kèm: qd2-56-2018-1.PDFqd2-56-2018-1.PDF

Ngày bắt đầu:31-08-2018
Ngày kết thúc: