Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Lịch tiếp công dân năm 2018 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom

Đăng ngày: 05/02/2018
      Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và chương trình công tác năm 2018 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Trảng Bom đã ban hành thông báo lịch tiếp dân của các đại biểu làm cơ sở triển khai thực hiện. ​

 

    Thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

 

   1. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trảng Bom - Tổ trưởng tiếp công dân vào các ngày: 25/01/2018, 12/4/2018, 14/6/2018 và ngày 11/10/2018.
 
   2. Bà Giang Thị Thu Nga, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh - Tổ phó tiếp công dân vào các ngày: 01/02/2018, 26/4/2018, 26/7/2018 và 25/10/2018.
 
   3. Ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Thành viên Tổ tiếp công dân vào các ngày: 08/02/2018, 10/5/2018, 09/8/2018 và 08/11/2018.
 
   4. Bà Lưu Thị Hà, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh - Thành viên Tổ tiếp công dân vào các ngày: 01/3/2018, 24/5/2018, 23/08/2018 và ngày 22/11/2018.
 
   5. Bà Nguyễn Thị Như Ý, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động tỉnh - Thành viên Tổ tiếp công dân vào các ngày: 15/3/2018, 12/7/2018, 13/9/2018 và ngày 13/12/2018;
 
  6. Bà Vũ Thị Minh Châu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom - Thành viên Tổ tiếp công dân vào các ngày: 29/03/2018, 28/6/2018, 27/9/2018 và 20/12/2018.
        Thời gian trực tiếp dân bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
        Địa điểm tiếp dân: Tại Phòng tiếp dân UBND huyện Trảng Bom.
 
       Để các buổi tiếp dân đạt kết quả cao, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Trảng Bom đã đề nghị Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện Trảng Bom tạo điều kiện và phân công thành phần phối hợp tham gia tiếp công dân cùng Tổ đại biểu theo thời gian, địa điểm nêu trên; đồng thời thông báo rộng rãi cho nhân dân trong huyện biết./.
 

   Ngọc Diệp