Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom

Đăng ngày: 06/01/2019
​     Thực hiện Kế hoạch số 960/KH-HĐND ngày 07/12/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện Trảng Bom đã ban hành Thông báo số 156/TB-HĐND ngày 27/12/2018 về kế hoạch tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện và cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trảng Bom. Nội dung, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:  
 

1. Nội dung:

- Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, khóa IX.
- Thông báo kết quả trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, khóa IX.
- Tổng hợp và phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến đến cơ quan Nhà nước để xử lý, giải quyết trả lời theo quy định.
2. Thời gian và địa điểm:
* Ngày 09/01/2019 (thứ 4)
+ Ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom tiếp xúc cử tri buổi sáng tại Hội trường UBND xã Bàu Hàm, buổi chiều tại Hội trường UBND xã Sông Thao.
* Ngày 11/01/2019  (thứ 6)
+ Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐND huyện Trảng Bom, Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom tiếp xúc cử tri buổi sáng tại Hội trường UBND thị trấn Trảng Bom và buổi chiều tại Hội trường UBND xã Hưng Thịnh.
+ Bà Lưu Thị Hà, Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh và bà Giang Thị Thu Nga, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh - Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom tiếp xúc cử tri buổi sáng tại Hội trường UBND xã Hố Nai 3 và buổi chiều tại Hội trường UBND xã Bắc Sơn.
+ Bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom tiếp xúc cử tri buổi sáng tại Hội trường UBND xã Hố Nai 3 và buổi chiều tại UBND xã Bình Minh.
* Thời gian: Buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ00 phút đến 11 giờ 30phút; Buổi chiều bắt đầu từ lúc 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.

 

    Ngọc Diệp