Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Lịch TXCT sau kỳ họp thứ 4 của đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Tân Phú

Đăng ngày: 21/07/2017
​Thực hiện Kế hoạch số 420/KH-HĐND ngày 6/7/2017 của HĐND tỉnh về việc đại biểu HĐND tỉnh TXCT sau kỳ họp thứ 4, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tân Phú thông báo thời gian, địa điểm TXCT của các địa biểu như sau:

   Thời gian: Ngày 04/8/2017

    Địa điểm:

    1. Ông Võ Tuấn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện Tân Phú TXCT tại xã Phú Lâm

    2. Ông Dương Hòa Hiệp – Chủ tịch HCCB tỉnh TXCT tại xã Thanh Sơn

    3. Ông Huỳnh Thanh Bình – Giám đốc Sở Tài chính TXCT tại xã Tà Lài

    4. Ông Trần Bá Đạt – Chủ tịch UBND huyện Tân Phú TXCT tại xã Nam cát tiên

    5. Ông Phạm Ngọc Hưng – Bí thư đảng ủy xã Phú Lâm huyện Tân Phú TXCT tại xã Núi Tượng

    6. Ông Trần Đình Chính – Phó Ban KTNS HĐND tỉnh TXCT tại xã Phú Lập

     Lê Lài