Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Lịch TXCT sau kỳ họp thứ 4 của đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Tân Phú

Đăng ngày: 21/07/2017
​Thực hiện Kế hoạch số 420/KH-HĐND ngày 6/7/2017 của HĐND tỉnh về việc đại biểu HĐND tỉnh TXCT sau kỳ họp thứ 4, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tân Phú thông báo thời gian, địa điểm TXCT của các địa biểu như sau:

   Thời gian: Ngày 04/8/2017

    Địa điểm:

    1. Ông Võ Tuấn Dũng – Chủ tịch HĐND huyện Tân Phú TXCT tại xã Phú Lâm

    2. Ông Dương Hòa Hiệp – Chủ tịch HCCB tỉnh TXCT tại xã Thanh Sơn

    3. Ông Huỳnh Thanh Bình – Giám đốc Sở Tài chính TXCT tại xã Tà Lài

    4. Ông Trần Bá Đạt – Chủ tịch UBND huyện Tân Phú TXCT tại xã Nam cát tiên

    5. Ông Phạm Ngọc Hưng – Bí thư đảng ủy xã Phú Lâm huyện Tân Phú TXCT tại xã Núi Tượng

    6. Ông Trần Đình Chính – Phó Ban KTNS HĐND tỉnh TXCT tại xã Phú Lập

     Lê Lài