Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018

Đăng ngày: 04/12/2017
Tốc độ tăng trưởng kinh tế phấn đấu đạt 8 - 9% so với năm 2017. ​

    Thu nhập bình quân đầu người khoảng 94 - 96 triệu đồng/người. Kim ngạch xuất khẩu tăng 9- 11% so với năm 2017. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 95.000 - 97.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách đạt dự toán được giao. Phấn đấu trong năm 2018, toàn tỉnh có thêm 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới; 100% số xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới và 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
    IMG_2380.JPG
           Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tại một dự án xử lý rác


   Thu gom và xử lý 100% chất thải y tế, 98% chất thải nguy hại, 100% chất thải công nghiệp không nguy hại; 98% chất thải rắn sinh hoạt, trong đó đảm bảo tỷ lệ rác thải rắn sinh hoạt chôn lấp hợp vệ sinh không quá 50%. 100% các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường; 100% khu công nghiệp có nước thải ổn định được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động. Giữ độ che phủ cây xanh đạt 56%; ổn đinh tỷ lệ che phủ của rừng đạt 29,76%.
   
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,05%. Phấn đấu giảm 0,2% tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Giảm tỷ lệ lao động không có việc làm khu vực đô thị xuống còn 2,4%. Tỷ lệ trẻ em suy đinh dưỡng cân nặng theo độ tuổi giảm còn 8,4%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao theo độ tuổi giảm còn 23,5%. Số Bác sỹ/1 vạn dân là 8 Bác sỹ; số giường bệnh/1 vạn dân đạt 27,9 giường. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 84,5%. Tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch đạt chuẩn quốc gia: dân cư thành thị đạt trên 99%; dân cư nông thôn đạt 70%.
   
Tỷ lệ ấp, khu phố văn hóa đạt trên 90%; hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên 98%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 100%; tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 72%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 59%; tỷ lệ lao động đào tạo (học sinh, sinh viên) từ trung cấp nghề trở nên chiếm tỷ lệ 24% trên tổng số lao động được đào tạo nghề.

    Nguyễn Thị Oanh