Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Một số kết quả hoạt động năm 2017 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Đăng ngày: 29/11/2017
​Trong năm 2017, bám sát nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐND tỉnh, của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ban đã tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 

​ DSC09019.JPG
​Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám ​sát tại Cục thuế tỉnh
 
Cụ thể, Ban thực hiện tổng cộng 33 cuộc giám sát, khảo sát với các nội dung: xử phạt vi phạm giao thông đường bộ; cải cách hành chính, kết quả thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn các huyện Xuân Lộc, Tân Phú và Thống Nhất; giám sát việc thực hành quyền công tố tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; công tác đấu tranh phòng chống, điều tra, tin báo tố giác tội phạm tại Công an tỉnh và giám sát một số đơn thư khiếu nại tố cáo do Đảng Đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo...

Trong hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, Ban thường xuyên duy trì việc tiếp công dân vào ngày thứ sáu hàng tuần tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và thực hiện việc tiếp công dân tại địa bàn ứng cử gồm Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, Biên Hòa, Trảng Bom, Long Khánh, Xuân Lộc theo sự phân công, bố trí của Tổ trưởng các tổ đại biểu. Theo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh và Tổ trưởng các tổ đại biểu, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện việc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh theo đúng quy chế đề ra. Sau mỗi đợt tiếp xúc cử tri, các Đại biểu là thành viên Ban đều có tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng các tổ đại biểu để tổng hợp chung, báo cáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Thường trực HĐND tỉnh. Đối với hoạt động phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh, Ban đã tiến hành thực hiện thẩm tra 06 đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết phục vụ kỳ họp 4 HĐND tỉnh khóa IX, gồm: Về tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017; Về phê duyệt tổng số người làm việc và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017; Về việc quy định chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố); Về quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng cho Trưởng các tổ chức đoàn thể ở ấp (khu phố) và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ nhân dân trên địa bàn tỉnh; Về chia tách, sáp nhập, thành lập ấp thuộc địa bàn huyện Tân Phú; Về quy định phân bổ mức kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong công tác phối hợp giám sát với Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Ban đã tổ chức 04 Hội nghị giao ban với Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa để phối hợp, trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND các cấp; Phối hợp với Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện các nội dung giám sát, khảo sát như: khảo sát công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy trên địa bàn huyện Xuân Lộc, Định Quán; khảo sát công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa; giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom.

  DSC08763.JPG
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh
 
Nhìn chung. các hoạt động của Ban được triển khai chủ động, tuân thủ pháp luật và sự điều hòa, phối hợp của Thường trực HĐND tỉnh. Trong hoạt động giám sát, khảo sát nói chung và giám sát chuyên đề nói riêng đã đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra, các kiến nghị qua giám sát của Ban được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đồng thuận và tiếp thu. Ngoài những nội dung giám sát của Ban được thực hiện theo kế hoạch, ngoài 03 thành viên là Đại biểu chuyên trách, các thành viên hoạt động kiêm nhiệm cũng tham gia các Đoàn giám sát của Ban, của Tổ Đại biểu HĐND nơi ứng cử; tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung theo chỉ đạo và những nội dung phát sinh theo yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh hoạt động giám sát, các hoạt động khác cũng được quan tâm thực hiện đầy đủ như: đóng góp ý kiến vào các dự thảo Luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bằng hình thức văn bản hoặc góp ý trực tiếp tại Hội nghị ... và thực hiện các công việc khác thuộc chức trách, nhiệm vụ của Ban theo đúng quy định. Công tác tiếp công dân được đảm bảo đúng định kỳ, thông qua đó đã lồng ghép thực hiện tuyên truyền pháp luật, giải đáp những thắc mắc cho người dân đồng thời có những kết luận, kiến nghị phù hợp để bảo vệ cho quyền lợi chính đáng của người dân.

        Ngọc Hiền