Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Một số khó khăn qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Trảng Bom và Cẩm Mỹ

Đăng ngày: 28/03/2019
​Vừa qua, Đoàn giám sát của Ban KTNS HĐND tỉnh do ông Lại Thế Thông - Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Trảng Bom và Cẩm Mỹ về kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai từ năm 2017 đến năm 2019 theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh.

​    Huyện Trảng Bom có diện tích tự nhiên là 323 km2, chiếm 5,34% diện tích tự nhiên toàn tỉnh; diện tích đất nông nghiệp là 25.345ha, chiếm 80,08% đất tự nhiên của huyện. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn từ các chỉ tiêu tính trong dự toán được giao (kể cả nguồn nhân dân đóng góp) thực hiện năm 2018 là 1.204,157 tỷ đồng, đạt 115,44% dự toán tỉnh giao; chi ngân sách địa phương năm 2018 là 1.021,079 tỷ đồng, đạt 124,41% DT tỉnh giao (trong đó, chi XDCB là 350,492 tỷ đồng, đạt 124%; chi thường xuyên là 670,587 tỷ đồng).

Huyện Cẩm Mỹ được thành lập từ năm 2004, có diện tích tự nhiên là 464,45 km2. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018 là 145,166 tỷ đồng đạt 139,52% DT giao; chi ngân sách địa phương năm 2018 là 805,551 tỷ đồng (trong đó, chi XDCB là 192,384 tỷ đồng, chi thường xuyên là 576,172 tỷ đồng).

IMG_1590.JPG
Ông Lại Thế Thông - Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc tại UBND huyện Trảng Bom

Trong năm 2018, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến các xã, thị trấn, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn hai huyện Trảng Bom và Cẩm Mỹ nên phần lớn các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh, UBND huyện Trảng Bom và Cẩm Mỹ đã triển khai kịp thời, đầy đủ đến các cơ quan, phòng ban của huyện, UBND các xã, thị trấn để nghiên cứu, triển khai thực hiện theo quy định. Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 quy định cụ thể về phân cấp nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách, quy định về định mức phân bổ ngân sách; từ đó làm căn cứ cho các địa phương áp dụng để thực hiện việc phân bổ toán dự toán chi thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã; đồng thời tạo sự chủ động cho các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối cán bộ công chức và các khoản kinh phí chi hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

IMG_1662.JPG
Ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu
tại buổi làm việc với UBND huyện Cẩm Mỹ


Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách các năm 2017, năm 2018 và năm 2019 cơ bản đã tuân thủ đúng các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu theo quy định Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh, đồng thời đã bám sát với dự toán đã được HĐND tỉnh giao, qua đó góp phần tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Ngoài ra, UBND các huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện theo đúng các quy định về tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách hiện hành; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách; tăng cường thực hành tiết kiệm trong quản lý và sử dụng ngân sách, thực hiện công khai minh bạch theo đúng chế độ hiện hành; ưu tiên các khoản chi cho con người, chi bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và các khoản chi hoạt động thường xuyên trong dự toán đã giao tự chủ cho các cơ quan, đơn vị, đáp ứng kịp thời, phù hợp với tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, qua 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết, vẫn còn một số khó khăn nhất định. Quy định về định mức phân bổ chi thường xuyên theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cơ bản đã bao quát hết các lĩnh vực chi, dự toán chi ngân sách hàng năm giao cho các địa phương, đơn vị đã tính đúng, tính đủ các chế độ chính sách phát sinh, từ đó tạo điều điều cho các địa phương đơn vị chủ động điều hành nhiệm vụ được giao. Về các tiêu chí xác định định mức chi thường xuyên của các lĩnh vực chi quy định tại Nghị quyết hầu hết đã phù hợp, tuy nhiên, Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của các lĩnh vực chi tính theo theo dân số của từng địa phương, trong khi nhu cầu kinh phí chi của địa phương ngày càng tăng, do đó, dự toán kinh phí được tỉnh phân bổ đã không đáp ứng được nhiệm vụ của địa phương, cụ thể là chi sự nghiệp giao thông và sự nghiệp thị chính. Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND quy định nguồn thực hiện chế độ hỗ trợ dạy bán trú đối với giáo viên mầm non được phân bổ trong khoản chi hoạt động thường xuyên giao khoán cho các trường, do khoản chi bán trú nêu trên là tương đối lớn trong tổng chi hoạt động thường xuyên giao khoán, từ đó đã làm cho các trường mầm non gặp khó khăn về kinh phí hoạt động phục vụ chuyên môn. Ngoài ra, qua khảo sát một số xã trên địa bàn 2 huyện, với mức kinh phí khoán 95 triệu đồng/xã/năm đối với xã loại 1, 85 triệu đồng/xã/năm đối với xã loại 2 để chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên của Mặt trận và các đoàn thể cấp xã, ấp, khu phố và mức khoán chi khác cho xã loại 1 là 600 triệu đồng/xã/năm, xã loại 2 là 550 triệu đồng/xã/năm thì các xã đều gặp khó khăn trong hoạt động.

Qua buổi giám sát làm việc với UBND hai huyện Trảng Bom và Cẩm Mỹ, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được và những khó khăn, kiến nghị của địa phương, từ đó sẽ có kiến nghị cụ thể tại buổi làm việc với Sở Tài chính trong tháng 4 tới.


Lê Lài