Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021 của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 19/03/2021
​Trong quý I năm 2020, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình hoạt động đề ra.

​      HĐND tỉnh đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 19 - kỳ họp chuyên đề để xem xét thông qua 04 nội dung: Về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Thủy điện Phú Tân 2 trên địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Định Quán; quy định mức chi, thời gian hưởng chế độ hỗ trợ đối với các nội dung chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; việc kéo dài thời gian thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đã bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

chu tuan.jpg
Ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua chương trình kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh

      Thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã chủ trì và phối hợp tham gia 20 cuộc khảo sát, giám sát về 08 nội dung như công tác chuẩn bị bầu cử; công tác triển khai phục vụ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021; công tác hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm tham gia các đoàn liên ngành của tỉnh hướng dẫn việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp và kiểm tra việc thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; giám sát về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trước trong và sau Tết nguyên đán 2021..

     Hoạt động  tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện theo quy định. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện được chú trọng, qua đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. 

     Dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2021 của HĐND tỉnh như:

    Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ 20 - kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND tỉnh; phối hợp với các cơ quan đơn vị chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thường trực HĐND, các Ban HĐND tổ chức khảo sát, giám sát các nội dung theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Ngoài ra, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh lựa chọn giám sát một số vụ việc theo đơn, thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn để tổ chức giám sát. Đồng thời, phân công các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trước, sau các kỳ họp HĐND tinh theo luật định. Một số nội dung trọng tâm giám sát trong quý II, như: kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng cấp xã và Nhà văn hóa - khu thể thao ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh; giám sát và đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021.

     Lê Lài