Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2018 của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 25/01/2018
 ​Trên cơ sở những kết quả đạt được trong tháng 01, trong tháng 02, HĐND tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động của HĐND tỉnh theo chương trình hoạt động đã đề ra, trong đó, tập trung khảo sát, giám sát các nội dung chuẩn bị Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; tiếp tục thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02 năm 2018 của HĐND tỉnh như sau:​
 ​Về hoạt động giám sát, căn cứ Chương trình giám sát năm 2018 đã đề ra, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát, giám sát theo quy định. Trong đó, tập trung tổ chức khảo sát, giám sát các nội dung chuẩn bị Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Một số nội dung khảo sát, giám sát như: Giám sát, khảo sát công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh; phối hợp khảo sát công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết; phối hợp kiểm tra công tác phục vụ Tết tại các bến xe, doanh nghiệp vận tải, Hợp tác xã; khảo sát một số tuyến đường giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán; giám sát công tác hỗ trợ Tết…

 Thường trực HĐND, các Ban HĐND thực hiện tiếp công dân hàng tuần tại Phòng Tiếp dân của UBND tỉnh theo lịch tiếp công dân năm 2018. Đồng thời, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho đại biểu thực hiện tiếp công dân tại địa bàn ứng cử. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện công tác xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định. 

Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND theo hướng dẫn tại văn bản số191/UBTVQH14-CTĐB ngày 19/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh để đánh giá kết quả hoạt động và xét khen thưởng đối với đại biểu và các tổ chức HĐND tỉnh năm 2017.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tập thể định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền quy định.

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm trên, tủy tình hình thực tế, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổ chức thực hiện các nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ quy định.

Tuyết Anh