Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Một số quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 02/03/2018
​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/2/2018 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

​    Theo đó, việc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ở, nhà ở được quy định như sau: Diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở mà không phù hợp với quy hoạch để xây dựng nhà ở và người dử dụng đất đề nghị Nhà nước thu hồi và bồi thường hết phần diện tích đất ở còn lại đó; đất ở còn lại sau th​u hồi có hình thể đặc biệt không làm lại nhà ở được. Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi mà không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì mỗi cặp vợ chồng đó được nhà nước giao đất mới có thu tiền sử dụng, diện tích đất được giao bằng mức diện tích nhỏ nhất theo quy hoạch chi tiết của khu tái định cư hoặc được nhà nước bán nhà ở tái định cư. Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải du chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc được giao đất ở có thu tiền sử dụng đất nếu nhà ở bị giải tỏa xây dựng trước ngày 01/7/2017, nếu nhà ở xây dựng từ ngày 01/7/2014 trở về sau bị giải tỏa thì không được xem xét, giải quyết việc giao đất ở…

Đối với suất tái định cư tối thiểu được quy định như sau: Suất tái định cư tối thiểu quy định bằng đất ở, nhà ở thì giá trị suất tái định cư tối thiểu bằng diện tích đất ở, nhà ở nhân đơn giá đất ở, nhà ở do UBND tỉnh quyết định, diện tích đất ở, nhà ở là 60m2. Suất tái định cư tối thiểu quy định bằng nhà ở (căn hộ chung cư) thì giá trị suất tái định cư tối thiểu bằng diện tích căn hộ chung cư nhân đơn giá xây dựng căn hộ do UBND tỉnh quyết định, diện tích của căn hộ là 40m2. Đối với các suất tái định cư tối thiểu quy định bằng tiền thì giá trị suất tái định cư tối thiểu được xác định như sau: tại các phường của TP. Biên Hòa là 300 triệu đồng; tại các xã của TP. Biên Hòa, các phường của thị xã Long Khánh và thị trấn Trảng Bom, thị trấn Long Thành là 250 triệu đồng; tại thị trấn của các huyện còn lại, các xã của thị xã Long Khành và các xã của các huyện Nhơn Trạch, Long Thành là 200 triệu đồng; tại các địa bàn còn lại là 150 triệu đồng.

Trong quyết định cũng quy định hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho các đối tượng thuộc khoản 1 Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, Điều 20 Nghị định 47/2014/NĐ-CP và khoản 6, Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/3/2018 và thay thế Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt. trường hợp đã có quyết định thu hồi đất nhưng chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 34 Nghị định số 47/2014/ND8-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và theo quy định tại quyết định này.

Lê Lài