Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Năm 2018 tiếp tục khó khăn về thu ngân sách

Đăng ngày: 12/12/2018
​Năm 2018 là năm thứ hai của chu kỳ ngân sách 2017-2020 với tỷ lệ điều tiết ngân sách địa phương các khoản thu phân chia giảm từ 51% xuống 47% và giảm các khoản hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương khi ban hành chính sách mới từ 50% xuống 30%, là năm ngân sách tiếp theo gặp khó khăn về thu ngân sách, cân đối ngân sách.

​      Do tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, một số doanh nghiệp giảm doanh thu hoạt động trên địa bàn nên tỷ lệ phân bổ lợi nhuận giảm dẫn đến số thuế thu nhập doanh nghiệp giảm. Bên cạnh đó là do chính sách thu hút đầu tư, quy mô hoạt động và năng lực sản suất hiện tại của các doanh nghiệp trên địa bàn khu công nghiệp thu hẹp và giảm năng suất, tốc độ tăng trưởng và tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp giảm đáng kể cũng là nguyên nhân tác động rất lớn đến nguồn thu ngân sách. Ngoài ra, do yếu tố giảm thuế suất TNDN từ 22% xuống còn 20%, 15%, 10% tùy theo từng ngành nghề và do tính lại ưu đãi đầu tư giai đoạn 2009 -2013 là một trong những yếu tố tác động làm giảm doanh thu bán hàng của doanh nghiệp và cũng sẽ làm giảm thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, do đó đã làm giảm thu ngân sách.

lai.JPG
Bà Đặng Thị Kim Thắm-Phó Ban KTNS HĐND tỉnh đọc báo cáo thẩm tra tại KH8

Trước bối cảnh khó khăn về nguồn thu, dự ước không đạt dự toán thu do Trung ương giao, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tập trung, đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể để phấn đấu, đồng thời chỉ đạo các ngành các cấp quyết liệt thực hiện các biện pháp như cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi; đẩy mạnh rà soát, chống thất thu thuế, nợ đọng thuế, khai thác các nguồn thu có thể... để tăng thu ngân sách. Ước tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh là 50.707.000 triệu đồng, đạt 94% dự toán giao đầu năm và tăng 04% so với cùng kỳ. Trong đó, ước thu nội địa là 33.707.000 triệu đồng, đạt 88% dự toán giao đầu năm và bằng so với cùng kỳ; ước thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 17.000.000 triệu đồng, đạt 110% dự toán giao đầu năm và tăng 12% so với cùng kỳ.

Để đạt được kết quả thu ngân sách như trên, định kỳ UBND tỉnh tổ chức giao ban với ngành tài chính để xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách, theo dõi chỉ đạo ngành thuế, chính quyền địa phương các cấp tích cực khai thác nguồn thu để đảm bảo nhiệm vụ chi của địa phương, hạn chế hỗ trợ, bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh. Các đơn vị dự toán sử dụng ngân sách bám sát dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm, tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và chống lãng phí. Các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi thường xuyên ngay từ đầu năm để dành nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình tăng lương của Chính phủ.

Lê Lài