Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Nên nghiên cứu xử lý bằng các công nghệ hiện đại để giảm tỷ lệ chôn lấp

Đăng ngày: 03/07/2018
Quản lý đất đai, tài nguyên môi trường là lĩnh vực được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh. ​

    Theo đại biểu đánh giá, tỷ lệ chôn lấp rác  năm 2017 cao (63%) trong khi phương pháp xử lý không tối ưu. Năm 2018, tỷ lệ đề ra là dưới 50%; thực tế HĐND tỉnh giám sát việc xử lý rác tại bãi rác Bàu Cạn huyện Long Thành có tình trạng chôn lấp rác 100%. Theo đại biểu nên quy định tỷ lệ đạt từ 40-50% để có khung dao động ngắn hơn và phù hợp hơn. Bên cạnh đó, UBND tỉnh nên nghiên cứu xử lý bằng các công nghệ hiện đại để giảm tỷ lệ chôn lấp, xử lý rác hiệu quả hơn, tạo thành những sản phẩm có thể tái sử dụng đồng thời đề nghị các chủ đầu tư thực hiện việc cam kết việc chôn lấp dưới 50%  lắp đặt thiết bị công nghệ để giảm thiểu chôn lấp. 
   chonlaptaibaucan.JPG
                   Chôn lấp rác tại bãi rác Bàu Cạn huyện Long Thành


         Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, cụ thể như sau:
   
Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cùng các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện liên quan tiếp tục làm việc với chủ dự án các khu xử lý trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện giảm thiểu tỷ lệ chôn lấp rác trơ, đặc biệt là tình hình thu gom, xử lý rác trên địa bàn thành phố Biên Hòa khi nhà máy xử lý rác của Công ty Cổ phần môi trường Đồng Xanh ngưng hoạt động để thực hiện di dời.
   
Trên cơ sở nội dung báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp, UBND tỉnh đã có Thông báo số 2279/TB-UBND ngày 13/3/2018 chỉ đạo các sở, ngành, các đơn vị có liên quan và các doanh nghiệp xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt nhằm giảm tỷ lệ chôn lấp rác thải sinh hoạt trong năm 2018  xuống còn 50% theo Nghị quyết của Tỉnh ủy; theo đó dự kiến tiến độ triển khai như sau: 
   
- Đến Quý III/2018, sẽ đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất compost của Công ty Đồng Xanh (200 tấn/ngày) tại khu xử lý Vĩnh Tân, đồng thời nâng công suất dây chuyền compost lên thành 400 tấn/ngày của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi, sẽ đưa vào vận hành dây chuyền phân loại và lò đốt chất thải của Công ty Tài Tiến (100 tấn/ngày), Công ty Thiên Phước (72 tấn/ngày) và Công ty Cù Lao Xanh (53 tấn/ngày).
   
- Việc đưa vào vận hành các công trình trên cùng dự án đang hoạt động của Công ty Đa lộc tại Định Quán, cũng sẽ giúp đưa tỷ lệ chôn lấp trên địa bàn tỉnh đạt từ 50% trở xuống.
   
Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi giám sát việc triển khai của các đơn vị để kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

 Nguyễn Thị Oanh