Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Nghị quyết quy định mức trợ cấp đối với Trưởng các đoàn thể ở ấp (khu phố) và kinh phí hoạt động cho Tổ nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đăng ngày: 20/07/2017
​Tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IX, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua quy định mức trợ cấp đối với Trưởng các đoàn thể ở ấp (khu phố) và kinh phí hoạt động cho Tổ nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​     Qua kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh nội dung tờ trình, Nghị quyết về chế độ chính sách cho Trưởng các tổ chức đoàn thể ấp (khu phố) và kinh phí hoạt động của Tổ nhân dân cho thấy hiện nay tỉnh chưa quy định nên việc giới thiệu nhân dân tham gia hoạt động các đoàn thể ấp (khu phố) và Tổ nhân dân còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, việc quản lý cũng như duy trì hoạt động của các tổ chức đoàn thể và tổ nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Nhằm nâng cao trách nhiệm và phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ấp (khu phố), Tổ nhân dân, tạo động lực, động viên tinh thần cho lực lượng này làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình trong thời gian tới nên việc ban hành Quy định mức trợ cấp đối với Trưởng các đoàn thể ở ấp (khu phố) và kinh phí hoạt động cho Tổ nhân dân trên địa bàn tỉnh là thực sự cần thiết.

      Nội dung Tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp cụ thể như sau: Mức trợ cấp đối với Trưởng các tổ chức đoàn thể ở ấp (khu phố), gồm các chức danh: Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chi Hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh là 300.000 đồng/tháng/chức danh; Quy định mức trợ cấp kinh phí hoạt động cho Tổ nhân dân là 300.000 đồng/tháng. Qua báo cáo thẩm tra và kết quả thảo luận của Đại biểu HĐND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết quy định mức trợ cấp đối với Trưởng các đoàn thể ở ấp (khu phố) và kinh phí hoạt động cho Tổ nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

       Ngọc Hiền