Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Người có công với cách mạng được hưởng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi mới kể từ ngày 01/7/2019

Đăng ngày: 26/07/2019
  Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng thay thế Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. ​
 

Theo nội dung Nghị định số 58/2019/NĐ-CP của Chính phủ, mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và mức trợ cấp, phụ cấp là 1.624.000 đồng. Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng bao gồm: Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.


Picture.jpg
Ban VHXH HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách cho người có công

Về kinh phí thực hiện: Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp quy định tại Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2019.

Nội dung chi tiết của Nghị định theo file đính kèm Ưu đãi người có công.PDFNghị định số 58/2019/NĐ-CP.PDF

Đức Thể