Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Những điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Văn phòng HĐND cấp tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay và những thuận lợi, khó khăn

Đăng ngày: 22/03/2018
​Đánh giá về những điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của Văn phòng HĐND cấp tỉnh, tại báo cáo số 170/BC-HĐND ngày 21/3/2018, Thường trực HĐND tỉnh đánh giá, các điều kiện đã được đảm bảo khá tốt. Điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác của Văn phòng HĐND tỉnh được quan tâm. Chế độ chi đặc thù phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trong đó có chế độ chi cho Văn phòng đã có tác dụng hỗ trợ rất thiết thực đến chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

29496679_2032785713645219_7530489279609307136_o (1).jpg
Điều kiện tổ chứccác kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX được đảm bảo tốt


Trụ sở Văn phòng là nơi làm việc của Thường trực, các Ban chuyên trách và Văn phòng đặt tại Tầng 2 Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh. Tất cả các loại trang thiết bị cần thiết như bàn ghế làm việc, tủ đựng tài liệu, máy móc công nghệ thông tin, máy chụp ảnh, máy quay phim, máy ghi âm…đều được trang bị và định kỳ rà soát, kiểm tra chất lượng, khấu hao, thanh lý và mua sắm mới theo quy định. Tất cả cán bộ, công chức khi sử dụng máy vi tính đều thực hiện theo quy trình kỹ thuật, đúng mục đích. Tuyệt đối chấp hành các quy tắc về an toàn, an ninh mạng. Về xe ô tô cơ quan phục vụ công tác cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban các Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Văn phòng theo quy định hiện hành và Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan. Văn phòng hiện đang quản lý 05 xe gồm 01 xe 16 chỗ ngồi, 02 xe loại 04 chỗ, 01 xe loại 05 chỗ, 01 xe loại 07 chỗ ngồi. Hàng năm, Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị tổ chức kiểm kê và đánh giá lại tài sản cơ quan theo quy định của pháp luật.

29542153_2032785930311864_1723736981961179136_o.jpg
Thư ký đoàn tại các kỳ họp HĐND tỉnh được tạo điều kiện vật chất kỹ thuật thuận lợi nhất để phục vụ công việc

Tuy nhiên, Văn phòng HĐND là đơn vị tương đương cấp sở, nhưng thực chất quản lý, sử dụng tài sản công của năm đơn vị từ cấp sở trở lên gồm: Thường trực HĐND tỉnh (cấp trên sở), 03 Ban HĐND tỉnh (cấp sở) và Văn phòng (cấp sở). Với số lượng cán bộ lãnh đạo quản lý có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên (thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) là 14 người. Văn phòng thường xuyên bố trí xe phục vụ cho các đoàn công tác của HĐND tỉnh đi khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, không chỉ cho đại biểu chuyên trách và Văn phòng, mà còn bao gồm cả lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các sở ngành, các vị đại biểu HĐND tỉnh (87 đại biểu HĐND tỉnh khóa IX) cùng tham dự. Hiện tại, với 05 xe ô tô phục vụ công tác mới cơ bản đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp những thời gian cao điểm của công tác HĐND như tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp, các hoạt động giám sát chuyên đề…., Văn phòng vẫn phải hợp đồng thuê xe bên ngoài để thực hiện đủ các chương trình công tác theo quy định. Tuy nhiên, tại điểm b khoản 1 Điều 7 của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định rõ: “Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… được trang bị tối đa 02 xe ô tô/01 đơn vị”. Quy định này là không phù hợp đối với những đơn vị có tính đặc thù như Văn phòng HĐND cấp tỉnh do cho đến nay, ngoài quy định này không có quy định nào khác về bố trí xe cho HĐND tỉnh (Thường trực HĐND, các Ban HĐND). Do đó, các Phó Chủ tịch HĐND và Ủy viên Thường trực (trưởng các Ban) HĐND tỉnh được bố trí sử dụng xe của Văn phòng.

Kim Chung