Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Những đổi mới trong công tác tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Đăng ngày: 14/05/2018
​Năm 2017, mặc dù tình hình kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, song với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, bằng những giải pháp phù hợp, hiệu quả, sự nỗ lực, phấn đấu của các ban, ngành, đoàn thể, sự khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, cùng vơi việc đẩy mạnh thực hiện chủ đề "Đồng Nai đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.
 

​Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng được thực hiện kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai, tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng

Doi moi cong tac thi dua 1.JPG
Quang cảnh Lễ tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017​

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản phát động, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo, định hướng về nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong năm 2017. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đều triển khai kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của tỉnh về thi đua, khen thưởng. 

Các phong trào thi đua được các ngành, các cấp phát động, tổ chức thực hiện với nội dung phong phú, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, có tác dụng nêu gương. Khen thưởng cho đối tượng là người lao động trực tiếp, nông dân, công nhân được chú trọng. Công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm và có chuyển biến.

Đặc biệt, trong năm 2017, hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ, UBNĐ tỉnh đã phát động hai phong trào thi đua chuyên đề lớn là phong trào "Doanh nghiệp Đồng Nai hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghẻo - không để ai bị bỏ lại phía sau" và nhận được hưởng ứng tích cực của các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Doi moi cong tac thi dua 2.JPG
Đ/c Phạm Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh trao bằng khen
cho Cục Thống kê tỉnh​
 

Phong trào thi đua "Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục được đẩy mạnh. Các đơn vị cấp huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới tổ chức thi đua theo bộ tiêu chí nâng cao. Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tham gia phong trào.

Trong năm, Ban Thi Đua Khen Thưởng tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Hội nghị triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và tập huấn công tác thi đua, khen thưởng cho 850 công chức, viên chức và người lao động đang phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kiếm Long