Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Ông Phạm Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Tâm

Đăng ngày: 13/11/2020
​Tại buổi TXCT có 14 lượt cử tri phát biểu với 21 ý kiến, kiến nghị các nội dung liên quan đến giải quyết chế độ chính sách, ô nhiễm môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; điện, nước sinh hoạt, an toàn giao thông; tình hình an ninh trật tự ở địa phương... 

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX, ngày 09/11/2020, ông Phạm Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc. Tham gia buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh và huyện có gần 78 cử tri và lãnh đạo các Phòng, Ban của huyện Xuân Lộc và UBND xã Xuân Tâm.

2.jpg
Ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời ý kiến cử tri tại Hội nghị​

Sau khi nghe ông Phạm Ngọc Tuấn báo cáo tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020 và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh về nông nghiệp, phát triển nông thôn, đất đai, quy hoạch, điện sinh hoạt, thuỷ lợi, vệ sinh an toàn thực phẩm …. Các cử tri tham dự hội nghị đều rất phấn khởi với kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh nhà trong năm 2020 và kết quả trả lời ý kiến cử tri của các cấp, các ngành.

Tại buổi TXCT có 14 lượt cử tri phát biểu với 21 ý kiến, kiến nghị các nội dung liên quan đến giải quyết chế độ chính sách, ô nhiễm môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; điện, nước sinh hoạt, an toàn giao thông; tình hình an ninh trật tự ở địa phương... 

Phần lớn các ý kiến phản ánh của cử tri thuộc thẩm quyền của xã và huyện đã được các Phòng, Ban của huyện và UBND xã giải thích, trả lời tại buổi tiếp xúc. Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh ông Phạm Ngọc Tuấn đã trả lời, giải thích các quy định của pháp luật có liên quan được bà con cử tri thông suốt, đồng tình.

Sĩ Tiến