Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


​Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thống Nhất tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 10.
 
​Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tọa kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX, ngày 02 tháng 8 năm 2019, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát đối với Sở Y tế về việc đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai. Đoàn giám sát do bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.
 
  ​Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa qua đã có buổi giám sát đối với Sở Y tế (ngày 02/8/2019) về việc thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Đồng Nai. Qua đó cho thấy, từ khi ban hành Nghị quyết cho đến nay, toàn tỉnh đã tuyển mới 824 bác sĩ, cử nhân y tế và dược sĩ đại học (công lập), nâng tỷ lệ bác sĩ/vạn dân từ 7,2 bác sĩ/vạn dân vào cuối năm 2016 lên 8 bác sĩ/vạn dân hiện nay.
 
​Tại hai buổi tiếp xúc cử tri lần này có 9 cử tri phát biểu, kiến nghị 11 ý kiến về các nội dung liên quan đến việc xây dựng các công trình giao thông nông thôn, nước sinh hoạt, thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc, ô nhiễm môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt,...
 
​Thực hiện Kế hoạch số 462/KH-HĐND ngày 16/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
 ​Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Cẩm Mỹ phối hợp với Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện Cẩm Mỹ đã xây dựng kế hoạch, phân công các đại biểu thuộc tổ tiến hành tiếp xúc cử tri huyện Cẩm Mỹ vào ngày 13/8/2019.​
 
​Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh bằng văn bản, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Việc ngành giáo dục sử dụng 207 y sĩ chưa có chứng chỉ hành nghề và sử dụng 305 điều dưỡng, dược sĩ trung học vốn không có chức năng khám chữa bệnh làm nhân viên y tế trường học là không đúng với quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/52016 của liên Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo. ​
 
​Được UBND tỉnh giao, Sở Xây dựng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị được giao trách nhiệm khắc phục các điểm ngập trên địa bàn thành phố Biên Hòa​
 
  ​Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, ngày 09/8/2019, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nhơn Trạch đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện Nhơn Trạch tổ chức cho đại biểu tiếp xúc với cử tri huyện Nhơn Trạch.
 
  ​Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2019 giữa Thường trực, các Ban, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: