Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Phải cơ cấu lại một cách thực chất các ngành công nghiệp

Đăng ngày: 02/12/2017
Xây dựng và thực hiện chính sách công nghiệp tỉnh Đồng Nai, tạo khuôn khổ chính sách đồng bộ, trọng tâm, đột phá hướng vào tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. ​

    Chương trình hành động của UBND tỉnh về đổi mới lại cơ cấu nền kinh tế, trong lĩnh vực công nghiệp xác định phải tập trung vào những ngành công nghiệp nền tảng, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh và có ý nghĩa chiến lược đối với tăng trưởng nhanh, bền vững; lựa chọn sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp chủ lực để ưu tiên phát triển, cơ cấu lại; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, tăng mạnh năng suất nội bộ ngành, tăng hàm lượng công nghệ và tỉ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm. Trừ một số sản phẩm sản xuất đặc thù, khuyến khích các dự án sản xuất công nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp có cơ sở hạ tầng và hệ thống xử lý nước thải phù hợp. Tập trung đẩy mạnh, hỗ trợ, thu hút đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp để di dời các ngành công nghiệp ô nhiễm, bố trí hỗ trợ sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vào sản xuất.
   ThacMaicothephattriendulich.JPG
            Điểm du lịch Thác Mai có thể phát triển công nghiệp du lịch


   Tập trung đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 03 phân khu công nghiệp chuyên sâu, công nghiệp hỗ trợ đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập thí điểm. Tổ chức thực hiện các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ đối với các doanh nghiệp đầu tư trong các phân khu công nghiệp này.
    
Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Chú trọng phát triển công nghiệp sản xuất linh kiện, cụm linh kiện, thúc đẩy một số mặt hàng tham gia sâu, có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị, phân phối toàn cầu. Thực hiện cơ cấu lại và phát triển nhanh các ngành dịch vụ, duy trì tốc độ tăng trưởng các ngành dịch vụ cao hơn tốc độ tăng trưởng GRDP.
    
Các sở, ban, ngành căn cứ nhiệm vụ: Tập trung phát triển một số ngành dịch vụ tiềm năng, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao như tài chính, ngân hàng, hàng hải, logistics, dịch vụ kỹ thuật hàng không, dịch vụ thương mại; dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe; các loại dịch vụ kiểm toán, tư vấn, pháp lý... Đặc biệt chú trọng phát triển dịch vụ logictics nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa trực tiếp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và dân sinh trên địa bàn thông qua phát triển hạ tầng logictics (cảng Phước An, Cụm cảng nhóm V, các cảng ICD, cảng hàng không Quốc tế Long Thành, Tổng kho trung chuyển Miền Đông,...).
   
Nghiên cứu bổ sung quy hoạch khu, cụm công nghiệp tại một số khu vực có lợi thế sau khi Cảng hàng không Quốc tế Long Thành đi vào hoạt động nhằm chuẩn bị sự phát triển cho giai đoạn sau năm 2020; thực hiện chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu Đô thị Thương mại Dịch vụ theo lộ trình.
   
Sở Công Thương hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đồng bộ hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ; chú trọng phát triển thương mại điện tử; ưu tiên hỗ trợ và phát triên thương hiệu cho một sô sản phâm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu của tỉnh, giúp doanh nghiệp tăng năng lực cạnh tranh trong quá trình phát triển thương hiệu với các hoạt động xây dựng, quảng bá, xúc tiến thương mại trên thị trường trong nước và ngoài nước.
   
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm cơ bản gánh nặng chi phí đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đổi mới cách thức quản lý và thái độ làm việc của cán bộ, công chức theo hướng hỗ trợ và phục vụ doanh nghiệp; công khai, minh bạch, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước, xử lý nghiêm các tiêu cực, nhũng nhiễu. Đổi mới cách thức thực hiện liên kết, phối hợp giữa các địa phưorng trong phát triển kinh tế vùng; thực hiện có hiệu quả quá trình đô thị hóa

    Nguyễn Thị Oanh