Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Phấn đấu đạt chỉ tiêu tỷ lệ chôn lấp chất thải không quá 15% vào năm 2020

Đăng ngày: 11/12/2018
​Tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về giải pháp nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu tỷ lệ chôn lấp chất thải không quá 15% vào năm 2020.

Hiện nay, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được thu gom đưa về các khu xử lý chất thải để xử lý, tái chế khoảng 1.500 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom, xử lý đạt 98,1% so với tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, dự kiến đến hết năm 2018 tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đạt khoảng 48%.

Trên địa bàn toàn tỉnh có 07 khu xử lý chất thải theo quy hoạch đang hoạt động, tại các khu xử lý này đã và đang đầu tư các hạng mục xử lý chất thải rắn sinh hoạt với tổng kinh phí trên 1.500 tỷ đồng, gồm các công nghệ phân loại, sản xuất compost, tái chế, đốt… nhằm giảm thiểu tỷ lệ chôn lấp trực tiếp lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom trên địa bàn tỉnh.

IMG_8147.JPG
Đại biểu Dương Hòa Hiệp đặt câu hỏi chất vấn

Để đạt được mục tiêu đến năm 2020 đảm bảo thu gom, xử lý 100% chất thải rắn sinh hoạt đô thị, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại, trong đó tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt không quá 15% theo Nghị quyết số 185/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cùng với các ngành, các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các khu xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã có 03/07 Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh hoàn thành đầu tư công nghệ tái chế/đốt giảm thiểu tỷ lệ chôn lấp gồm: (1) Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi đã đưa vào hoạt động hệ thống sản xuất phân compost từ rác sinh hoạt, công suất 800 tấn/ngày tại Khu xử lý Quang Trung, huyện Thống Nhất, (2) Công ty TNHH TM XD Đa Lộc đầu tư dây chuyền sản xuất compost và lò đốt rác sinh hoạt để xử lý 100 tấn rác/ngày tại Khu xử lý Túc Trưng, huyện Định Quán đảm bảo tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt dưới 15% và (3) Công ty TNHH Cù Lao Xanh đầu tư lò đốt chất thải công suất 48 tấn/ngày tại Khu xử lý Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt dưới 50% (ngoài ra, Công ty cũng đang đầu tư thêm dây chuyền phân loại, tái chế rác để tiếp tục giảm tỷ lệ chôn lấp).

Đến cuối năm 2018, sẽ có thêm 02/07 Khu xử lý chất thải hoàn thành và đưa vào vận hành dây chuyền phân loại và lò đốt chất thải rắn sinh hoạt là Khu xử lý Tây Hòa, huyện Trảng Bom của Công ty TNHH Tài Tiến và Khu xử lý Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ của Công ty TNHH MTV Thương mại Môi trường Thiên Phước.

Còn lại 02 Khu xử lý chất thải không có khả năng hoàn thành trong năm 2018 là Khu xử lý Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu của Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi và Khu xử lý Bàu Cạn, huyện Long Thành của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Phúc Thiên Long.

IMG_8158.JPG
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đặng Minh Đức
trả lời chất vấn của đại biểu

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện có khu xử lý chất thải không đáp ứng giảm tỷ lệ chôn lấp phải triển khai phương án tạm thời điều chỉnh việc chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của địa phương đến các khu xử lý chất thải đáp ứng điều kiện về môi trường và giảm tỷ lệ chôn lấp. Qua đó, tạo sức ép để các chủ dự án các khu xử lý chất thải phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc đầu tư lắp đặt, đưa vào vận hành các hạng mục tái chế chất thải. Cụ thể: từ năm 2017, toàn bộ rác thải sinh hoạt của huyện Vĩnh Cửu 63 tấn/ngày được vận chuyển về Khu xử lý Quang Trung; đến đầu năm 2018, một phần rác thải sinh hoạt của thành phố Biên Hòa (khoảng 100 tấn/ngày) được vận chuyển về Khu xử lý Quang Trung, huyện Thống Nhất để phân loại xử lý thành compost, với tỷ lệ chôn lấp dưới 15%.

Qua rà soát, đánh giá khả năng tiếp nhận rác sinh hoạt để tái chế, Khu xử lý Quang Trung, huyện Thống Nhất có khả năng tiếp nhận thêm khoảng 300 - 320 tấn/ngày. Vì vậy, trên cơ sở các đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo trong tháng 12/2018, UBND thành phố Biên Hòa chuyển thêm khối lượng rác sinh hoạt khoảng 200 tấn/ngày phát sinh trên địa bàn thành phố Biên Hòa về Khu xử lý Quang Trung; UBND huyện Long Thành tạm thời chuyển lượng rác sinh hoạt của huyện (khoảng 110 tấn/ngày) về Khu xử lý Quang Trung, huyện Thống Nhất.

Như vậy, tính đến cuối năm 2018 tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh dự kiến đạt 48% là có khả năng thực hiện và đáp ứng được mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra trong năm 2018 là dưới 50%.

​​

Trong thời gian tới, để đạt mục tiêu đến năm 2020 đảm bảo tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt dưới 15% và công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các khu xử lý rác để đảm bảo sức khỏe và cuộc sống của người dân khu vực lân cận, Chủ tọa kỳ họp đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hoàn thành và đưa vào vận hành dây chuyền phân loại rác, lò đốt chất thải rắn sinh hoạt theo đúng kế hoạch và báo cáo tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt; đảm bảo theo lộ trình giảm tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt xuống dưới 30% trong năm 2019 và dưới 15% vào năm 2020; đồng thời tiếp tục triển khai nhân rộng việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, đánh giá kết quả thực hiện, xác định các vấn đề ưu tiên và đề ra các giải pháp thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt, đưa ra mô hình tối ưu để các địa phương chủ động hơn trong triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Đức Thể​