Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 9 của Chủ tịch HĐND tỉnh

Đăng ngày: 30/05/2019
​Các nội dung trình kỳ họp là nội dung quan trọng, có ý nghĩa và tác động trực tiếp đến công tác quản lý của nhà nước của địa phương trong nhiệm kỳ hiện nay và các nhiệm kỳ tiếp theo.

​     Sáng ngày 28/5/2019, HD9ND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh. Dưới đây là toàn văn bản phát biểu khai mạc kỳ họp của ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
    Kính thưa:
    - Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
    - Các vị khách quý;
    - Cùng toàn thể quý vị đại biểu.
    Do yêu cầu cần thiết của công tác quản lý và yêu cầu thực tiễn của tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh, hôm nay, HĐND tỉnh Đồng Nai tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) để xem xét, thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh, sáp nhập, thành lập ấp thuộc các xã: Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn thuộc huyện Long Thành và thành lập ấp 7 thuộc xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh đến ngày 15/3/2019 và các nghị quyết chuyên đề khác. Thay mặt HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp, tôi xin nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Thành viên UBND tỉnh; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; các Đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan báo, đài địa phương đã về tham dự kỳ họp. Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp nhiều sức lực, trí tuệ cho thành công của kỳ họp.

    HDND_02.jpg
 Ông Nguyễn Phú Cường Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc


     Kính thưa các vị đại biểu!
    Đồng Nai là một tỉnh thuộc khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, là tỉnh có dân số đông, tốc độ tăng dân số cơ học hàng năm rất lớn. Những năm qua, tỉnh Đồng Nai đã thể hiện được vai trò là một trong những địa phương có sự đóng góp quan trọng vào phát triển của đất nước. Vì vậy, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn về quản lý nhà nước của tỉnh rất lớn so với yêu cầu phát triển. Bên cạnh đó, trong quá trình chỉ đạo, quản lý và điều hành của địa phương luôn phát sinh những nhiệm vụ mới thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của  HĐND tỉnh.
   Từ cuối năm 2017, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.  Đây là công trình quan trọng quốc gia trên địa bàn tỉnh. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo và nhấn mạnh của Trung ương đối với việc thực hiện dự án là: Việc thu hồi đất phải bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống và sản xuất của người dân vùng chịu ảnh hưởng của Dự án; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; sau thời gian tiến hành các trình tự thủ tục theo quy định, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh, sáp nhập, thành lập ấp thuộc các xã: Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn thuộc huyện Long Thành. Đây là những khu vực có sự ảnh hưởng đến dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành và có đủ điều kiện sắp xếp. Đồng thời UBND tỉnh cũng trình HĐND tỉnh xem xét, thành lập ấp 7 thuộc xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Trước kỳ họp HĐND tỉnh, chủ trương này cũng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và nhất trí cao của Nhân dân các địa phương.
   Ngoài các nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, UBND tỉnh cũng đã trình HĐND 03 nội dung chuyên đề bao gồm: phân bổ từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019; sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách và báo cáo HĐND xem xét, quyết nghị kết quả thực hiện các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.
    Đây là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa và tác động trực tiếp đến công tác quản lý của nhà nước của địa phương trong nhiệm kỳ hiện nay và các nhiệm kỳ tiếp theo. Do đó, việc xem xét, quyết định các nội dung quan trọng này đòi hỏi mỗi đại biểu phải có sự nghiên cứu sâu, tầm nhìn rộng, có khả năng khái quát, thảo luận, phân tích kỹ về sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và sự phù hợp của các báo cáo, tờ trình để có sự đánh giá về sự phù hợp với các quy định của Nhà nước và đòi hỏi của thực tiễn, từ đó giúp cho việc ban hành Nghị quyết theo hướng chất lượng, hiệu quả và hiệu lực cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của đời sống xã hội.
    Trước những vấn đề nêu trên, một lần nữa tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri tỉnh nhà; toàn thể đại biểu tham dự kỳ họp tập trung nghiên cứu kỹ các tờ trình, báo cáo và từ thực tế của ngành, của địa phương, từ báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để xem xét, kiến nghị, đề xuất các vấn đề một cách thẳng thắn, nghiêm túc, có trách nhiệm góp phần vào thành công của kỳ họp.
     Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường)- HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.
     Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu và các vị khách quý.