Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 10

Đăng ngày: 28/07/2017
​Ngày 24 tháng 7 năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ lần thứ 10 để đánh giá kết quả thực hiện kết luận phiên họp thứ 9, xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 năm 2017 và một số nội dung giám sát trong quý III/2017 của HĐND tỉnh; xem xét, quyết định nhân sự Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Biên Hòa 2 và Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; xem xét việc tổ chức phát động cuộc thi viết về người đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Nai.

​      Qua ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu tham dự, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ trì phiên họp kết luận: Trong tháng 7, Thường trực HĐND tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm trong điều hòa, phối hợp và đôn đốc hoạt động các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các nội dung tại thông báo kết luận phiên họp thứ 9 và các nhiệm vụ khác theo quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, đặc biệt đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh. Trong tháng 8, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBMTTQVN các cấp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh từ ngày 24 đến ngày 04 tháng 8 năm 2017. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả phối hợp hoạt động giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện trong 6 tháng đầu năm 2017 vào ngày 02 tháng 8 năm 2017. Về hoạt động giám sát trong quý III, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chương trình giám sát đã đề ra và kiến nghị của đại biểu HĐND, của cử tri để tổ chức khảo sát, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất quyết định phân công đại biểu Thái Bảo - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Biên Hòa 2 làm Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Biên Hòa 2; đồng thời, phê chuẩn đại biểu Thái Bảo làm Ủy viên Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh. Và để giới thiệu, tuyên truyền và nhân rộng những gương điển hình trong thực hiện nhiệm vụ người đại biểu HĐND các cấp qua các thời kỳ, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất phát động cuộc thi viết về người đai biểu nhân dân tỉnh Đồng Nai, thời gian dự kiến phát động thực hiện từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 10 năm 2018.

     Thường trực HĐND tỉnh sẽ đánh giá kết quả thực hiện các nội dung kết luận nêu trên vào phiên họp thường kỳ thứ 11.

      Tuyết Anh