Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng khai mạc Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề

Đăng ngày: 24/10/2019
​Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về việc tham gia bảo hiểm y tế  của người dân và công tác khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bùi Quang Huy.

      Dưới đây là toàn văn phát biểu khai mạc
      Kính thưa:
     - Chủ trì Hội nghị
     - Quý vị đại biểu, quý cử tri.
     Hôm nay, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các địa phương Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và Thống Nhất tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề về việc tham gia bảo hiểm y tế  của người dân và công tác khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 17/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 .
    IMG_9216.JPG
                                 Gần 200 cử tri thuộc 3 huyện tham dự tiếp xúc

    Thời gian qua,
cùng với việc triển khai thực hiện tốt các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND đã ban hành các chính sách, quy định thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với việc tham gia bảo hiểm y tế và khám, chữa bệnh và được cử tri đón nhận. Với trách nhiệm của mình, HĐND tỉnh tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết có liên quan như, Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh về chế độ thu hút đối với viên chức ngành y tế Đồng Nai giai đoạn 2012-2020 và sửa đổi tại Nghị quyết 43/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 cho phù hợp với tình hình thực tế; Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012, Nghị quyết số 102/2013/NQ-HĐND, Nghị quyết số 71/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 về  mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014, Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 về chuẩn nghèo của tỉnh Đồng Nai trong đó có quy định chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế.
    IMG_9261.JPG
                   Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Sơn Hùng trao đổi với cử tri

   T
hông qua các Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận, xử lý một số ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri ở các địa phương, các nhóm đối tượng khác nhau liên quan đến công tác khám, chữa bệnh và tham gia bảo hiểm y tế của nhân dân. Tuy nhiên, cử tri còn những tâm tư, nguyện vọng đối với việc tham gia bảo hiểm y tế và công tác khám, chữa bệnh, cho nên Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND, UBMTTQVN tỉnh và Thường trực HĐND, UBND cấp huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề hôm nay nhằm giúp cho lãnh đạo tỉnh lắng nghe và nắm bắt được một cách đầy đủ tình hình, kết quả công tác khám chữa bệnh và tham gia bảo hiểm y tế của người dân trên địa bàn cũng như tâm tư, nguyện vọng của cử tri; giúp các cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan có thẩm quyền hiểu thêm về mong muốn của người dân và trách nhiệm của mình; đồng thời giúp cho cử tri hiểu được chủ trương, chính sách của Nhà nước về những nội dung có liên quan đến Bảo hiểm y tế.
    Để đánh giá đúng những kết quả, hiệu quả đã đạt được trong thời gian đã qua, nhận diện và giải quyết thấu đáo các vấn đề đặt ra theo yêu cầu phát triển của giai đoạn mới, kính mong quý đại biểu nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, đề xuất, kiến nghị một cách khách quan, khoa học, cụ thể và toàn diện bức tranh tổng thể về bảo hiểm y tế. Do nội dung Hội nghị rất rộng, thời gian có hạn, trên cơ sở báo cáo chung của sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh, tôi đề nghị quý đại biểu cử tri tập trung trao đổi, thảo luận, đề xuất sâu 04 nhóm vấn đề sau bao gồm:
    Nhóm 1: Việc tham gia bảo hiểm y tế;
    Nhóm 2: Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân;
    Nhóm 3: Việc thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm y tế: Việc chi trả chi phí khám, chữa bệnh; giá dịch vụ y tế, danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật;
    Nhóm 4: Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp thời gian tới.
    Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về việc tham gia bảo hiểm y tế  của người dân và công tác khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.
     Chúc các đồng chí, quý đại biểu cử tri dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công tác và cuộc sống.
     Trân trọng cảm ơn.
      
      Nguyễn Thị Oanh