Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Đăng ngày: 30/11/2017
​Căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa bàn, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ phối hợp với Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện các nội dung giám sát, khảo sát như: khảo sát công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018; giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; an ninh trật tự an toàn giao thông; kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri... 

​  DSC09769.JPG
​Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giao ban tại huyện Cẩm Mỹ
 
Ngoài các hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, quy định tại khoản 1 điều 108 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các nội dung phối hợp hoạt động năm 2018, Ban sẽ tập trung thực hiện khảo sát, giám sát các nội dung như: Giám sát việc thực hiện đối thoại và tuân thủ các trình tự, thủ tục theo quy định khi tham gia các vụ án hành chính của UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đối với từng vụ việc cụ thể qua công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; một số nội dung phát sinh từ thực tiễn đời sống xã hội, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến kiến nghị của cử tri và các kiến nghị của tổ Đại biểu và Đại biểu HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực pháp chế; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đối với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; công tác Bổ trợ tư pháp thuộc Sở Tư pháp; giám sát, khảo sát các nội dung phát sinh khác theo chỉ đạo của Đảng Đoàn và Thường trực HĐND tỉnh.

Đối với hoạt động phục vụ kỳ họp, theo chức năng nhiệm vụ và theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ tiến hành thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình tại các kỳ họp như sau:Tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh 6 tháng và cả năm 2018; thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình tại các kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm 2018 theo thẩm quyền và các nội dung khác theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Ngoài ra, Ban sẽ thực hiện  việc tiếp công dân nơi đại biểu ứng cử theo phân công của Tổ đại biểu HĐND tỉnh và theo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh; tham dự giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và một số công việc theo sự phân công điều hành của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngọc Hiền