Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Quản lý an toàn thực phẩm đối với siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích

Đăng ngày: 29/09/2018
Căn cứ Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, cụ thể phân công chức năng nhiệm vụ của Sở Công Thương trong việc quản lý an toàn thực phẩm. ​

    Cụ thể gồm các nội dung: Quản lý an toàn thực phẩm đối với siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối và các loại hình kinh doanh khác. Tổ chức cấp, phân cấp việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. Thực hiện việc kiểm tra phòng chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. Như vậy, đối với câu hỏi thảo luận Tổ, việc kiểm tra các cơ sở cung cấp thực phẩm, cơ sở chế biến thực phẩm thuộc trách nhiệm của Sở Công Thương.
  
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Công Thương kiểm tra được 357 vụ, có 02 vụ chỉ nhắc nhở, cụ thể như sau: Số vụ vi phạm: 357 vụ; Số vụ xử lý: 350vụ  (Số vụ nhắc nhở: 2 vụ); tổng số tiền thu phạt nộp ngân sách: 1.117 triệu đồng.
   
Nội dung vi phạm:Vi phạm về hàng HHSD: 28 vụ, phạt tiền: 125.600.000 đồng; vi phạm về ATVSTP: 241 vụ, phạt tiền: 892.798.000 đồng; vi phạm về nhãn hàng hóa: 64 vụ; phạt tiền: 85.400.000 đồng; vi phạm hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ: 24 vụ; phạt tiền: 13.500.000 đồng
    
Để bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tập trung thực hiện các giải pháp như sau: Tập trung hướng dẫn quá trình kiểm tra, kiểm soát ATTP trên địa bàn các chợ. Triển khai các mô hình điểm về chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn, chợ kinh doanh thực phẩm an toàn. Quản lý tốt đối với khâu sản xuất sản phẩm thực phẩm tại các cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi ngành Công Thương quản lý; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở có đủ điều kiện sản xuất thực phẩm an toàn theo quy định. Đối với khâu lưu thông sản phẩm thực phẩm: Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý các điều kiện ATTP tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi ngành Công Thương quản lý; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở có đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm theo quy định. Giám sát hậu kiểm ATTP. Phối hợp với các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho các đối tượng sản xuất kinh doanh thực phẩm, nhất là sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ và giám sát ATTP. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu, kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thực phẩm giả, thực phẩm hết hạn sử dụng lưu thông trên thị trường.; hướng dẫn việc thành lập, quy trình kiểm tra của tổ kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ nhằm thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ. Củng cố tổ chức, tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý, thanh tra, kiểm tra về ATTP và hệ thống kiểm nghiệm ATTP; tăng cường hiệu lực hoạt động thanh tra chuyên ngành ATTP.  Thường xuyên tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thanh, kiểm tra cho các lực lượng chức năng thanh kiểm tra về công tác ATTP.

 Nguyễn Thị Oanh