Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Quy định quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 23/11/2018
​​ UBND tỉnh ban hành Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nguyên tắc về quản lý, vận hành mạng TSLCD cấp II có quy định rõ, quản lý vận hành mạng TSLCD phải đảm bảo khai thác hiệu quả tài nguyên mạng và nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan đảng, nhà nước. Mạng TSLCD được quản lý, vận hành tập trung, thống nhất; được rà soát kiểm tra, đánh  giá định kỳ hoặc đột xuất để đảm bảo an toàn, bảo mật và tính sẵn sàng cao trong quá trình vận hành và sử dụng; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, liên tục 24 giờ/7 ngày/tuần. Danh mục dịch vụ cung cấp trên mạng TSLCD cấp II gồm có dịch vụ mạng riêng ảo, thuê kênh riêng, truy nhập internet chuyên dùng, hội nghị truyền hình, dịch vụ thoại, thư thoại, thư điện tử, IPTV, thuê máy chủ ảo. Bên cạnh đó, còn các dịch vụ giá trị gia tăng khác theo quy định của Bộ TT&TT. Đối với dịch vụ cộng thêm gồm các dịch vụ công thêm của thoại IP gồm hiển thị số chủ gọi, chờ cuộc gọi, chuyển cuộc gọi, chặn cuộc gọi, quay số tắt.


Trách nhiệm của đơn vị, cá nhân sử dụng mạng TSLCD cấp II cần quản lý, khai thác và bảo vệ thiết bị mạng của điểm kết nối đặt tại cơ quan mình và hợp động với doanh nghiệp cung cấp đường truyền và dịch vụ; bảo đảm nội dung, thông tin truyền đưa trên mạng TSLCD theo đúng quy định của pháp luật; không thay đổi kết nối, thông số thiết lập mạng của các thiết bị liên quan đến mạng TSLCD không thuộc thẩm quyền, gây xung đột tài nguyên, ảnh hưởng đến việc vận hành hệ thống mạng TSLCD; Khi có sự cố xảy ra, cần thông báo kịp thời cho người có thẩm quyền để giải quyết; 


Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm về các vấn đề có liên quan như quản lý hệ thống tường lửa của các đơn vị đối với mạng TSLCD, quản lý bộ tập trung người dùng mạng riêng ảo của đơn vị được thiết lập trên nền tảng mạng TSLCD (nếu có), quản lý các tên miền của đơn vị, quản lý chính sách kết nối internet của đơn vị thông qua mạng TSLCD; Ghi lại các sự cố, lỗi xảy ra về kết nội mạng, trường hợp có sự cố nghiêm trọng vượt quá khả năng khắc phục của đơn vị, phải thông báo với điểm đăng ký dịch vụ gần nhất của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ để phối hợp khắc phục kịp thời. 


Đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trên mạng TSLCD. Trong trường hợp có kế hoạch nâng cấp, bảo trì hệ thống mạng nội bộ có ảnh hưởng đến mạng TSLCD cần thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông hoặc điểm đăng ký dịch vụ gần nhất của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trước tối thiểu 05 ngày làm việc để đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể của mạng TSLCD.


Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2018, thay thế Quyết định số 70/2011/QĐ-UBND ngày 14/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Kim Chung​